• Stage Image 0
  Menu
 • Stage Image 1
  Gebruikshandleidingen Hoe je de Chrono-functies gebruikt
 • Stage Image 2
  Gebruikshandleidingen Wijzers instellen
 • Stage Image 3
  Gebruikshandleidingen Tijd, dag en datum instellen

Vind je handleiding

Step 1: Welke functie zoek je?

 

Opnieuw selecteren
 • Dag/Datum instellen
 • Tijd instellen
 • De chronograaf instellen
 • Opnieuw instellen
 • Batterij vervangen
 • Extra functie

Step 2: Om welke type horloge gaat het?

 

Opnieuw selecteren
 • Standard
 • Swatch Touch
 • Swatch Touch
 • Standard
 • Touch/Fun
 • Standard
 • Retrograde
 • Chrono Automatic
 • Swatch Touch
 • Standard
 • Retrograde
 • Chrono Medium
 • Skin Chrono
 • Touch / Fun
 • Standard
 • Skin
 • Touch / Fun
 • Swatch Touch
 • Loomi
 • Loomi Touch
 • Pop
 • Scuba
 • Alarm
 • Swatch Touch

Step 3: Kies een bepaalde functie.

 

Opnieuw selecteren
 • Timing-Modus
 • Functie Toevoegen
 • Tachymeter
 • Tussentijd
 • Timing-Modus
 • Functie Toevoegen
 • Tachymeter
 • Tussentijd
 • Timing-Modus
 • Functie Toevoegen
 • Tachymeter
 • Alarm
 • Beep
 • Alarm
 • Timer

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Standard | Tussentijd

TUSSENTIJD

Druk...

1. op de bovenste drukknop om de chronograaf te starten.

2. op de onderste drukknop om de tussentijd af te lezen.

3. nogmaals op deze knop om door te gaan. (Het aflezen van tussentijden kan zo vaak worden herhaald als gewenst. De chronograaf loopt gewoon door.)

4. op de bovenste drukknop om definitief te stoppen.

5. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Tijd instellen | Standard

TIJD INSTELLEN

A: normale positie van de kroon

C: positie voor tijdsinstelling

Trek aan de kroon tot deze in positie C staat en draai met de klok mee of er tegenin om de tijd in te stellen. Druk de kroon terug naar positie A wanneer het instellen is voltooid.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Batterij vervangen | Skin

BATTERIJ VERVANGEN

1. Open het batterijklepje voorzichtig met een dunne schroevendraaier.

2. & 3. Druk de batterij en het deksel stevig terug in de horlogekast.

BELANGRIJK: de garantie van de producent geldt niet als SWATCH-horloges door onbevoegde personen worden gehanteerd.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Opnieuw instellen | Retrograde

OPNIEUW INSTELLEN

De chronograaf instellen (bijv.: na het vervangen van de batterij of heftige schokken)

1. Trek aan de kroon tot deze in positie B staat.

2. Druk op de onderste knop om de wijzer van de minutenteller naar de stand 0 te bewegen.

3. Trek aan de kroon tot deze in positie C staat.

4. Druk op de bovenste knop om de wijzer van de secondenteller naar de stand 3 uur te bewegen.

5. Druk op de onderste knop om de wijzer van de  1/2-minutenteller naar de stand 0 te bewegen.

6. Druk de kroon naar positie A.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Batterij vervangen | Standard

BATTERIJ VERVANGEN

Let er bij het vervangen van de batterij op dat de (+)-pool aan de zijkant niet beschadigt. De (-)-pool is aan de onderkant.

BELANGRIJK: de garantie van de producent geldt niet als SWATCH-horloges door onbevoegde personen worden gehanteerd.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Opnieuw instellen | Skin Chrono

OPNIEUW INSTELLEN

De chronograaf instellen (bijv.: na het vervangen van de batterij of heftige schokken):

Druk...

1. tegelijkertijd op P1 + P2 totdat A, B en C de cyclus voltooien.

2. op P2. A voltooit een hele cyclus.

3. op P1 om A op één lijn te brengen.

4. nog een keer op P2 en B voltooit een hele cyclus.

5. op P1 om B op één lijn te brengen.

6. nog een keer P2 en C voltooit een hele cyclus.

7. op P1 om C op één lijn te brengen.

8. tegelijkertijd op P1 + P2 om het instelproces te voltooien. Het horloge bevestigt deze procedure door alle wijzers één keer rond te laten draaien.Als er niet binnen 5 seconden op P1 + P2 wordt gedrukt, zal het horloge de bevestigingsfunctie automatisch uitvoeren.

 

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Extra functie | Loomi

LOOMI

1. Licht-functie

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Retrograde | Timing-Modus

TIMING-MODUS

Druk...

1. Druk op de bovenste drukknop om de chronograaf te starten.

2. nogmaals op deze knop om de verstreken tijd af te lezen.

3. Druk op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

Retrograde: de opneemduur is beperkt tot 2 uur.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Opnieuw instellen | Standard

OPNIEUW INSTELLEN

De chronograaf instellen (bijv.: na het vervangen van de batterij of heftige schokken)

1. Trek aan de kroon tot deze in positie B staat.

2. Druk op de bovenste knop om de wijzer van de 1/10-secondenteller naar de stand 12 uur te bewegen.

3. Trek aan de onderste knop om de secondenwijzer naar de stand 12 uur te bewegen.

4. Trek aan de kroon tot deze in positie C staat.

5. Druk op de bovenste knop om de wijzer van de minutenteller naar de stand 12 uur te bewegen.

6. Druk de kroon naar positie A.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Extra functie | Loomi Touch

EXTRA FUNCTIE

1. Raak je Swatch aan

2. Loomi aan

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Dag/Datum instellen | Standard

DAG/DATUM INSTELLEN

Om de datum in te stellen trek je aan de kroon tot deze in positie B staat en draai je hem tegen de klok in. Draai de kroon met de wijzers van de klok mee om de dag van de maand in te stellen. Eenmaal klaar met het instellen druk je de verstelknop terug naar positie A.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Retrograde | Tachymeter

TACHYMETER

Snelheidsmeting met als basis 100 of 1000 meter.

Druk...

1. op de bovenste drukknop wanneer de actie start.

2. nog een keer op deze drukknop om te stoppen na een afstand van 100 of 1000 m. Lees de snelheid af die wordt aangegeven door de 60-secondenteller (Retrograde: 30 sec.) op de tachymeter-schaal (km/h = kph).

3. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Extra functie | Pop

EXTRA FUNCTIE

Opmerking: draag je Swatch gewoon in het bandje of wip hem eruit en bevestig hem aan je kleren.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Extra functie | Scuba

EXTRA FUNCTIE

De instelring gebruiken

Om de starttijd en de duur van een activiteit in te stellen, breng je de markering op de instelring op één lijn met de minutenwijzer. Het opnemen van de tijd begint op het tijdstip dat door de markering wordt aangegeven. De verstreken tijd wordt aangegeven door de minutenwijzer die naar een nummer op de instelring wijst.

BELANGRIJK: Na onderdompeling in zout water moet de Scuba 200 Chrono altijd worden afgespoeld met zoet water.

LET OP: De Irony Scuba 200 Chrono is geen professioneel duikhorloge.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Standard | Functie Toevoegen

FUNCTIE TOEVOEGEN

Druk...

1. op de bovenste drukknop om te starten.

2. op de bovenste drukknop om de eerste tijd af te lezen.

3. op de bovenste drukknop om de chronograaf opnieuw te starten.

4. op de bovenste drukknop om de extra tijd af te lezen. (Deze twee stappen kunnen zo vaak worden herhaald als gewenst.)

5. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Opnieuw instellen | Touch / Fun

OPNIEUW INSTELLEN

Test and inilisation

Druk de kroon 5 seconden in. Als beide wijzers naar 12 uur gaan, is de test ok. Druk nog een keer op de kroon en de wijzers gaan terug naar de tijd.

Als de wijzers niet precies op 12 uur staan, trek je de kroon naar positie 2. Draai met de klok mee om de uurwijzer in te stellen. Draai tegen de klok in om de minutenwijzer in te stellen. Druk de kroon terug en de wijzers draaien terug om de tijd weer te geven.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Standard | Tachymeter

TACHYMETER

Snelheidsmeting met als basis 100 of 1000 meter.

Druk...

1. op de bovenste drukknop wanneer de actie start.

2. nog een keer op deze drukknop om te stoppen na een afstand van 100 of 1000 m. Lees de snelheid af die wordt aangegeven door de 60-secondenteller op de tachymeter-schaal (km/h = kph).

3. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

 

 

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Batterij vervangen | Touch / Fun

BATTERIJ VERVANGEN

1. Open het batterijklepje voorzichtig met een dunne schroevendraaier.

2. Vervang de batterij, plus-kant (+) naar boven.

3. Druk het kunststof deksel stevig op zijn plaats (zachte klik).

Opmerking: controleer of de rubberen pakking juist is geplaatst en onbeschadigd is.

BELANGRIJK: de garantie van de producent geldt niet als SWATCH-horloges door onbevoegde personen worden gehanteerd.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Chrono Automatic | Timing-Modus

TIMING-MODUS

Druk...

1. Druk op de bovenste drukknop om de chronograaf te starten.

2. nogmaals op deze knop om de verstreken tijd af te lezen.

3. Druk op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

 

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Retrograde | Tussentijd

TUSSENTIJD

Druk...

1. op de bovenste drukknop om de chronograaf te starten.

2. op de onderste drukknop om de tussentijd af te lezen.

3. nogmaals op deze knop om door te gaan. (Het aflezen van tussentijden kan zo vaak worden herhaald als gewenst. De chronograaf loopt gewoon door.)

4. op de bovenste drukknop om definitief te stoppen.

5. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Standard | Timing-Modus

TIMING-MODUS

Druk...

1. Druk op de bovenste drukknop om de chronograaf te starten.

2. nogmaals op deze knop om de verstreken tijd af te lezen.

3. Druk op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

 

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Chrono Automatic | Functie Toevoegen

FUNCTIE TOEVOEGEN

Druk...

1. op de bovenste drukknop om te starten.

2. op de bovenste drukknop om de eerste tijd af te lezen.

3. op de bovenste drukknop om de chronograaf opnieuw te starten.

4. op de bovenste drukknop om de extra tijd af te lezen. (Deze twee stappen kunnen zo vaak worden herhaald als gewenst.)

5. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Chrono Automatic | Tachymeter

TACHYMETER

Snelheidsmeting met als basis 100 of 1000 meter.

Druk...

1. op de bovenste drukknop wanneer de actie start.

2. nog een keer op deze drukknop om te stoppen na een afstand van 100 of 1000 m. Lees de snelheid af die wordt aangegeven door de 60-secondenteller op de tachymeter-schaal (km/h = kph).

3. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Retrograde | Functie Toevoegen

FUNCTIE TOEVOEGEN

Druk...

1. op de bovenste drukknop om te starten.

2. op de bovenste drukknop om de eerste tijd af te lezen.

3. op de bovenste drukknop om de chronograaf opnieuw te starten.

4. op de bovenste drukknop om de extra tijd af te lezen. (Deze twee stappen kunnen zo vaak worden herhaald als gewenst.)

5. op de onderste drukknop om opnieuw in te stellen.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Tijd instellen | Touch/Fun

TIJD INSTELLEN

Trek aan de kroon tot deze in stand 2 staat om de tijd in te stellen. Draai langzaam om de minuten te corrigeren. Draai snel om de uren te corrigeren. Druk de kroon terug als het instellen is voltooid.

 

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Opnieuw instellen | Chrono Medium

OPNIEUW INSTELLEN

De chronograaf instellen (bijv.: na het vervangen van de batterij of heftige schokken)

1. Trek aan de kroon tot deze in positie B staat.

2. Druk op de onderste knop om de wijzer van de minutenteller naar de stand 0 te bewegen.

3. Trek aan de kroon tot deze in positie C staat.

4. Druk op de bovenste knop om de wijzer van de secondenteller naar de stand 12 uur te bewegen.

5. Druk op de onderste knop om de wijzer van de 1/10-secondenteller naar de stand 12 uur te bewegen.

6. Druk de kroon naar positie A.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Tijd instellen | Swatch Touch

Time Settings

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight

Timeout after 20 sec stays in last activated mode

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function

5. Seconds

6. Hours

7. Symbols

8. Minutes

9. Chrono, alarm, timer are only visible when active

10. Touch 1.5 sec

11. Short touch

12. Touch 1.5 sec to confirm

13. Scroll left for - / Scroll right for +

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Dag/Datum instellen | Swatch Touch

Date Setting

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight

Timeout after 20 sec stays in last activated mode

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover.

4. Scroll to change function

5. Date Symbol

6. Month

7. Day

8. Year

9. Touch 1.5 sec

10. Short touch

11. Touch 1.5 sec to confirm

12. Scroll left for - / Scroll right for +

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Extra functie | Swatch Touch | Alarm

Alarm

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight. Timeout after 20 sec stays in last activated mode.

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function

5. Alarm Symbol

6. Hour

7. Alarm ON

8. Minutes

9. Touch to stop alarm

10. Alarm OFF

11. Alarm based on T1, Alarm remains off until reactivated

12. Touch 1.5 sec

13. Short touch

14. Touch 1.5 sec to confirm

15. Scroll left for - / Scroll right for +

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: De chronograaf instellen | Swatch Touch

Chronograph Settings

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight

Timeout after 20 sec stays in last activated mode

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function. Touch 1.5 sec to confirm.

5. Start

6. Stop

7. Restart

8. Stop

9. Touch 1.5 sec for reset

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Extra functie | Alarm | Alarm

TOUCH ALARM

ALARMTIJD BEKIJKEN

Raak je Swatch aan.

De wijzers geven 4 sec. de alarmtijd aan.

ALARM STOPPEN

Raak de Swatch aan om het alarm te stoppen.

Alarm aan of uit zetten en alarmtijd instellen.

Druk op kroon en de wijzers gaan naar de huidige stand (aan/uit).

Druk nog een keer op de kroon om de stand te wijzigen.

Trek aan de kroon en stel deze in op positie 1 en de wijzers gaan naar de meest recente alarmtijd.

Draai aan de kroon om een nieuwe alarmtijd in te stellen (lanzaam draaien = minuten, snel = uren).

Druk de kroon terug en beide wijzers draaien naar de huidige tijd en het alarm staat “aan”."

ALARM DEMO

Druk de kroon 2 seconden in om de alarmdemo te starten.

Druk nogmaals op de kroon om te stoppen.

Belangrijk: als de wijzers AAN-UIT niet juist worden weergeven (alarmstand) moet het Touch Alarm worden ingesteld (bijv. na het verwisselen van batterijen of een harde klap).

 

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Extra functie | Swatch Touch | Timer

Timer

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlightTimeout after 20 sec stays in last activated mode.

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function

5. Touch 1.5 sec

6. Short touch

7. Touch 1.5 sec to confirm

8. Scroll left for - / Scroll right for +

9. Start

10. Stop

11. Timer max. 99h 59'59"

 

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Extra functie | Swatch Touch | Beep

Swatch Touch Beep

1. Touch 1 sec

2. Active Mode

3. Touch 1.5 sec for backlight. Timeout after 20 sec stays in last activated mode

For an optimal use of the touch interface, wear the watch on your wrist or touch the battery cover

4. Scroll to change function. Touch 1.5 sec to confirm.

5. Beep ON

6. Beep OFF

7. Touch 1.5 sec to confirm.

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Batterij vervangen | Swatch Touch

Battery Change

1. Battery Change

2. Battery ref: CR 1632, 16.00 X 3.20/3.00V

 

DEZE PAGINA AFDRUKKEN

HUIDIGE HANDLEIDING: Tijd instellen

test

test

DEZE PAGINA AFDRUKKEN