Garantie en gebruiksaanwijzing

GARANTIE

Uw SWATCH® horloge heeft een garantie van vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop. De garantie wordt verstrekt door SWATCH LTD.* volgens de hierin opgenomen voorwaarden.  De internationale SWATCH garantie dekt gebreken in het materiaal en fabricagefouten die reeds aanwezig waren ten tijde van aankoop van het SWATCH horloge (“gebreken”). De garantie is slechts geldig indien deze is gedateerd, juist en volledig ingevuld en voorzien van een stempel van een officiële SWATCH dealer** (“geldig garantiecertificaat”).

Gedurende de garantieperiode heeft u op vertoon van uw geldige garantiecertificaat recht op gratis reparatie van gebreken. Indien uw SWATCH horloge niet zodanig hersteld kan worden dat normaal gebruik daarvan mogelijk is, of indien u een SWATCH horloge heeft gekocht waarvan de kast niet kan worden geopend, garandeert SWATCH LTD. u dat uw horloge zal worden vervangen door een soortgelijk model SWATCH horloge. De garantie voor het vervangende horloge loopt af vierentwintig (24) maanden na de datum van aankoop van het vervangen horloge.

Deze fabrieksgarantie omvat niet:

- de levensduur van de batterij;

- normale slijtage (bijv. een gekrast kristal; verkleuringen en/of veranderingen in het materiaal van niet-metalen bandjes en kettingen, zoals leer, textiel, rubber, klittenband; afschilferen van vergulde of verzilverde delen);

- beschadigingen aan enig onderdeel ten gevolge van abnormaal/ruw gebruik, achteloosheid, nalatigheid, ongelukken (stoten, deuken, verpletting, gebroken kristal, e.d.), oneigenlijk gebruik van het horloge en niet-nakoming van de door SWATCH LTD. verstrekte gebruiksaanwijzingen;

- indirecte of gevolgschade ten gevolge van bijv. het gebruik, niet-functioneren, gebreken of onnauwkeurigheid van het SWATCH horloge;

- het behandelen van het SWATCH horloge door onbevoegden (bijv. om de batterij te vervangen, onderhoud of reparaties) of het veranderen van de originele staat van het horloge onafhankelijk van de SWATCH LTD.

Eventuele vorderingen jegens SWATCH LTD. voor bijv. aanvullende schadevergoeding naast de hierboven genoemde garantie worden hierbij expliciet uitgesloten, met uitzondering van eventuele bepalingen van dwingend recht voor de koper jegens de fabrikant.

Bovenstaande fabricagegarantie:

- staat los van een eventueel door de verkoper te verstrekken garantie, die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de verkoper valt;

- laat de rechten van de koper jegens de verkoper onverlet, evenals eventuele overige bepalingen van dwingend recht voor de koper jegens de verkoper.

De klantendienst van SWATCH LTD. staat garant voor het perfecte onderhoud van uw SWATCH horloge. Als uw horloge moet worden nagekeken, ga dan naar een van de in de bijgevoegde lijst genoemde officiële dealers van SWATCH of een geautoriseerd SWATCH Service Center; zij staan borg voor het door SWATCH LTD. gehandhaafde serviceniveau.

 *SWATCH LTD. 2504 Biel Zwitserland

**SWATCH specialist dealer in de EU. SWATCH ® is een geregistreerd merk