Έχετε απορίες ή σχόλια;

Επικοινωνiα

Αν έχετε απορίες ή σχόλια, χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας.

Όλα τα ληφθέντα μηνύματα θα υποβάλλονται στα αρμόδια τμήματα για μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης της Swatch για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας ή ακόμα για την ανάγκη επισκευής του προϊόντος Swatch που έχετε.

Διευθύνσεις της Swatch

 • Swatch Ltd.

  Jakob-Stämpflistrasse 94

  CH-2500 Biel 4 Switzerland

  Tel. +41 (32) 343 95 80

  Fax +41 (32) 343 95 81

 • Holding Company

  The Swatch Group Ltd.

  Seevorstadt 6

  CH-2500 Biel Switzerland

  Tel. +41 (32) 343 6811

  Fax +41 (32) 343 6911

  www.swatchgroup.com