Συχνeσ ερωτhσεισ

Συλλογές

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Lady είναι το πλαστικό ρολόι για τη γυναίκα. Η κάσα του μοιάζει με την κάσα των Gent, αλλά είναι σαφώς μικρότερη και λεπτότερη (οικογένεια: Originals + Irony).