Συχνeσ ερωτhσεισ

Τεχνικές πληροφορίες

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Το Swatch Chrono είναι ένα ρολόι με λειτουργία χρονομέτρου. Αυτός ο πρόσθετος μηχανισμός επιτρέπει τη μέτρηση και τη καταγραφή πολύ μικρών χρονικών διαστημάτων. Πατώντας τα κουμπιά, οι δείκτες του χρονομέτρου ενεργοποιούνται, σταματούν ή μηδενίζονται (δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες).

Αλλεσ κατηγοριεσ