Συχνeσ ερωτhσεισ

Τεχνικές πληροφορίες

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Στα περισσότερα μοντέλα της Swatch Chrono, η ταχυμετρική κλίμακα στα καντράν ή στη στεφάνη επιτρέπει τη μέτρηση της ταχύτητας απευθείας με τη μορφή «χιλιόμετρα ανά ώρα» (km/h). Η μέτρηση της ταχύτητας πρέπει να γίνεται μέσα σε διάστημα 60 δευτερολέπτων το πολύ για αποστάσεις 10, 100 ή 1000 μέτρων. Για μέτρηση στα 1000 μέτρα, ο αριθμός που σημειώνεται στην ταχυμετρική κλίμακα αντιστοιχεί ακριβώς στην ταχύτητα χλμ/ώρα.

Παράδειγμα μέτρησης στα 1000 μ.
Καταμετρηθείς χρόνος 30 δευτερόλεπτα
Ένδειξη στην ταχυμετρική κλίμακα 120
Ταχύτητα 120 χλμ/ώρα

Παράδειγμα μέτρησης στα 100 μ.
Καταμετρηθείς χρόνος 20 δευτερόλεπτα
Ένδειξη στην ταχυμετρική κλίμακα 180
Ταχύτητα 18 χλμ/ώρα

Αλλεσ κατηγοριεσ