Συχνeσ ερωτhσεισ

Τεχνικές πληροφορίες

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις

Οι ενδείξεις μας αναφέρουν ότι τα ρολόγια Swatch είναι αδιάβροχα (‘water-resistant’) στα 30μ. ή στα 100 μ. ή στα 200 μ., ανάλογα με το ρολόι. Οι ενδείξεις αυτές δεν αντιστοιχούν σε βάθος κατάδυσης, αλλά αναφέρονται στην πίεση υπό την οποία έγιναν οι δοκιμασίες αντοχής στην υπερπίεση του νερού. Η πίεση ορίζεται σε «μπαρ» (bar), π.χ. 3 bar ή 10 bar ή 20 bar, τα οποία χοντρικά αντιστοιχούν στην πίεση που βρίσκουμε στο νερό σε βάθος 30 ή 100 ή 200 μέτρων. Κάθε ρολόι Swatch παραμένει αδιάβροχο εφόσον παραμένουν άθικτα η κορόνα, τα κουμπιά, το κρύσταλλο, η κάσα και οι φλάντζες. (Δεν θα πρέπει ποτέ να πειράζετε την κορόνα ή τα κουμπιά κάτω από την επιφάνεια του νερού!)

Αλλεσ κατηγοριεσ