For the Love of patterns

SS2014 For the love of Patterns

המיקרו-דוגמאות מוסיפות מגע של קלאסה אופנתית נמרצת למלתחה שלכם. Swatch צוללת לתוך המגמה הזו, ומעבירה את המיקרו-הדפסים הצבעוניים היישר לחוגות השעונים, לבתי השעון ולרצועות שלה, וכך מזנקת לה האמנות מהרחובות היישר לזרועכם.