שאלות נפוצות

קולקציות

מצאו כאן תשובות לשאלות הנפוצות ביותר

The Swatch Stop watch can be converted from an ordinary watch into a stopwatch at the push of a button. That is one of the reasons why it only measures time to an accuracy of one second. The stop-watch is a watch and a stopwatch in one, designed for individuals who are conscious of time but are not prepared to sacrifice fun and fantasy for a concept of time.

קטגוריות אחרות