Privacybeleid

Swatch Ltd (“Swatch”, “we”, “ons”, “onze”) neemt de beveiliging en privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid vormt samen met de Gebruiksvoorwaarden het uitgangspunt voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die zijn verkregen op basis van uw gebruik van deze website, in het bijzonder als lid van de Swatch Club (inclusief het gebruik van smartphone-applicaties of andere elektronische middelen met betrekking tot deze website, samen genoemd deze “Website”). Elke verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving voor gegevensbescherming voor de doeleinden waarvoor de informatie is verzonden. Lees het onderstaande zorgvuldig door om onze zienswijzen en procedures inzake uw persoonlijke gegevens en onze omgang met deze gegevens te begrijpen.

In het kader van de Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens is de “voor verwerking verantwoordelijke” Swatch Ltd.

 

Informatie die wij mogelijk over u verzamelen

De volgende informatie verzamelen en verwerken wij mogelijk over u:

- Informatie die u vrijwillig verstrekt door formulieren op deze Website in te vullen of door contact met ons op te nemen via onze Website. Dat omvat de informatie verstrekt bij het abonneren op onze diensten, het registreren voor specifiek gebruik van deze Website (zoals de Swatch Club), het publiceren van materiaal en informatie over uzelf (zoals persoonlijke profielen, foto's) of het verzoeken om verdere dienstverlening. We vragen u mogelijk om informatie als u deelneemt aan een wedstrijd of promotie die door ons wordt gesponsord en als u melding maakt van een probleem op onze Website.

 • Als u contact met ons opneemt, kunnen wij de correspondentie documenteren.
 • We vragen u mogelijk om enquêtes in te vullen die we voor onderzoeksdoeleinden gebruiken, maar u bent niet verplicht hierop te reageren.
 • Wij verzamelen en verwerken mogelijk gegevens over uw bezoeken aan deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot bezoekersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens vereist voor onze eigen doeleinden of die van anderen en de bronnen die u opvraagt.

De registratie voor services die op deze Website worden aangeboden, in het bijzonder de registratie als lid van de Swatch Club, en de verwerking van relevante persoonsgegevens door Swatch is beperkt tot gebruikers van 14 jaar of ouder.

 

Gebruik van cookies en spyware

Wij gebruiken of installeren nooit spyware op uw computer, noch gebruiken wij spyware om informatie van uw computer op te halen.

Zoals veel websites maken wij echter wel gebruik van “cookies”: bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Met cookies kunnen wij accounthouders herkennen en ervoor zorgen dat hun gebruikerservaring op de site optimaal is. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar bieden wel de mogelijkheid om ze uit te schakelen. Wij raden aan om cookies “ingeschakeld” te laten, zodat we u een betere gebruikerservaring op deze Website kunnen bieden.

Soms ontvangt u mogelijk cookies van bedrijven die namens ons adverteren. Wij hebben geen controle over deze cookies, en deze cookies vallen niet onder ons cookiebeleid.

 

Waar wij uw persoonlijke gegevens opslaan

De gegevens die we van u verzamelen kunnen worden doorgestuurd en opgeslagen in Zwitserland (serverlocatie) en/of andere bestemmingen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook verwerkt worden door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Door uw persoonlijke gegevens te verzenden, stemt u in met het doorsturen, opslaan of verwerken. We zullen redelijkerwijs al het mogelijke doen om uw gegevens veilig en volgens dit Privacybeleid te behandelen.

Alle informatie die u verstrekt wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Al het betalingsverkeer zal worden versleuteld met SSL-technologie. Indien wij aan u een wachtwoord hebben verstrekt (of indien u er een hebt gekozen) op basis waarvan u toegang hebt tot bepaalde delen van deze Website, is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om dit wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdacht van informatie via het Internet niet volledig veilig. Alhoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de naar deze website verstuurde gegevens niet garanderen. Elke overdracht vindt op eigen risico plaats. Op het moment dat wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en veiligheidsvoorzieningen handhaven om onbevoegde toegang te voorkomen.

 

Gebruik van de informatie

Wij gebruiken gegevens die we over u bezitten op de volgende manieren:

 • Om u van informatie, producten of diensten te voorzien die u bij ons hebt aangevraagd.
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd aan u en uw computer (inclusief uw smartphone of andere elektronische apparaten).
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortkomen uit contracten die wij met u zijn aangegaan.
 • Om u deel te laten nemen aan de interactieve functies van onze dienst, indien u daarvoor kiest, met inbegrip van de mogelijkheid om uw informatie aan andere gebruikers van de Website te laten zien en om gebruikersinteractie met andere gebruikers op deze Website mogelijk te maken.
 • Om u op de hoogte te houden van veranderingen van onze diensten.

Tenzij u ons vraagt om dat niet te doen, is het ook mogelijk dat we uw gegevens gebruiken, of derde partijen toestaan om uw gegevens te gebruiken, om u informatie te verstrekken over goederen en services die u wellicht interessant zult vinden, Hierover zullen wij of de derde partijen contact met u opnemen via post of op elektronische wijze (bv. e-mail, sms, APP).

Indien u een bestaande klant bent, zullen we op elektronische wijze (bv. e-mail, sms, APP) met u contact opnemen over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die eerder aan u werden verkocht/door u werden afgenomen. Indien u een nieuwe klant bent, en in het geval dat we geselecteerde derde partijen toestaan om uw gegevens te gebruiken, zullen we (of zij) alleen op elektronische wijze met u contact opnemen als u daarvoor de toestemming hebt gegeven.

Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken of dat we uw gegevens aan een derde doorgeven met het oog op marketing, dan kunt u het daarvoor bestemde vakje aanvinken op het formulier waarop we uw gegevens verzamelen.

Het is mogelijk dat we met het oog op onderzoek niet-persoonlijke, niet-individuele statistieken of demografische gegevens gegroepeerd doorgeven aan onze marketingpartners, adverteerders of andere derde partijen.

Als u deze Website gebruikt, vergaren wij mogelijk tevens bepaalde informatie over uw gebruik van de Website. Deze informatie kan echter niet naar u persoonlijk worden herleid. Deze informatie wordt over het algemeen vergaard via ”bezoekersgegevens”. Het is mogelijk dat wij dergelijke informatie automatisch vergaren en bewaren bij elke interactie met deze Website. Telkens als u deze Website bezoekt, is het bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw IP-adres, de hostnaam van uw computer, browserinformatie en de domeinnaam van de site die u heeft doorverwezen verzamelen. Wij vergaren wellicht tevens informatie over bezoekerspatronen en sitegebruik van klanten. Deze informatie bevat echter geen gegevens die naar u persoonlijk kunnen worden herleid; de informatie wordt gebruikt om deze Website te analyseren en verbeteren en om onze klanten een bevredigende gebruikerservaring op het internet te kunnen bieden.

 

Bekendmaking van uw informatie

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan leden van onze groep, dat wil zeggen: onze filialen, de uiteindelijke houdstermaatschappij The Swatch Group Ltd en haar dochtermaatschappijen, zowel in Zwitserland als elders binnen of buiten de EEA.

Bovendien maken wij uw persoonlijke gegevens mogelijk bekend aan derden:

 • Die ons helpen bij het beheren van deze Website (zoals onze internetprovider) of om u van door u aangevraagde diensten te voorzien, zowel in Zwitserland als elders binnen of buiten de EEA. Deze derden worden opgedragen te allen tijde hetzelfde niveau van veiligheid voor uw persoonlijke gegevens aan te houden als het niveau waartoe Swatch verplicht is.
 • In het geval wij bedrijven of bedrijfsonderdelen verkopen of aankopen en wij uw persoonlijke gegevens bekend moeten maken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of bedrijfsonderdelen. Wij leggen in dat geval contractueel vast dat deze informatie vertrouwelijk en beveiligd wordt gehouden en dat er, bij het verstrekken van deze persoonlijke gegevens, wordt voldaan aan de van toepassing zijnde lokale wetgeving.
 • Indien Swatch Ltd of in wezen alle activa of een willekeurig lid van onze groep wordt verworven door een derde partij. In dat geval maken de persoonsgegevens die over onze klanten worden bijgehouden deel uit van de overgedragen activa.
 • Als wij verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen in het kader van een wettelijke verplichting, of om nakoming van onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om onze rechten, eigendommen of de veiligheid van Swatch of onze uiteindelijke houdstermaatschappij The Swatch Group Ltd en haar dochtermaatschappijen of anderen te beschermen. Hieronder valt het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties om fraude te voorkomen en kredietrisico te verminderen.

 

Uw rechten

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Wij zullen u gewoonlijk (voordat wij uw gegevens verzamelen) op de hoogte stellen als wij uw gegevens voor zulke doeleinden gebruiken of als wij van plan zijn uw informatie aan derden bekend te maken voor dergelijke doelen. U kunt gebruik maken van uw recht om een dergelijke verwerking te voorkomen door kruisjes te zetten in bepaalde vakjes op de formulieren waarmee wij uw gegevens verzamelen.

U hebt het recht om informatie te ontvangen over welke persoonlijke gegevens van u worden verwerkt en op welke manier de gegevens worden verwerkt. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen of uw toestemming voor onze gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Swatch mag uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende de periode dat u ons niet heeft verzocht om ze te verwijderen.
 Dergelijke verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij Swatch Ltd, Marketing Internatonal, Jakob Staempflistrasse 94, 2504 Biel / Bienne, Zwitserland, of via internet@swatch.com.

Deze Website kan van tijd tot tijd koppelingen bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, onze adverteerders en onze filialen. Als u een koppeling naar een van deze websites volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze websites over hun eigen privacybeleid beschikken en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Controleer hun beleid voordat u persoonsgegevens doorgeeft via die websites.

 

Wijzigingen van ons privacybeleid

Alle toekomstige wijzigingen van ons privacybeleid worden op deze pagina gepubliceerd en u wordt, indien van toepassing, hiervan op de hoogte gebracht via de mail. Wij zullen uw persoonlijke gegevens echter niet zonder uw toestemming verwerken voor andere dan de oorspronkelijk aangegeven doelen of voor doelen die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk werden verzameld.

 

Contact

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via Swatch Ltd, Marketing Internatonal, Jakob Staempflistrasse 94, 2504 Biel / Bienne, Zwitserland, of via internet@swatch.com.