Technische informatie

 • Wat is een kwartsuurwerk?

  Een kwartshorloge gebruikt de oscillatie van kwarts om de tijd te
  bepalen. Afgezien van onze Automatic-horloges hebben alle Swatch-horloges een kwartsuurwerk. Kwarts heeft als eigenschap dat het met een precieze frequentie oscilleert als het elektrisch wordt gestimuleerd. Een kristaloscillator is een elektronische schakeling die de mechanische resonantie van een trillend kristal van piëzo-elektrisch materiaal omzet in een elektrisch signaal. Dit signaal
  heeft een zeer nauwkeurige frequentie. Deze frequentie wordt vaak gebruikt om
  de tijd te meten (bijv. in kwartshorloges) maar ook om bij digitale geïntegreerde schakelingen voor een stabiel kloksignaal te zorgen of de frequenties van radiozenders en -ontvangers te stabiliseren. Omdat kwartskristal het meest gebruikte piëzo-elektrische materiaal is, worden oscillatorschakelingen op basis hiervan meestal 'kristaloscillatoren' genoemd. Anders gezegd: het kwartskristal zorgt voor stabiele trillingen en regelmatige impulsen. Het ‘integer circuit’ geeft deze impulsen door aan de radertjes van de wijzers.

 • Wat is een Automatic?

  De Swatch Automatic is een zichzelf opwindend mechanisch horloge. De energie nodig om het horloge aan de gang te houden, is niet afkomstig van een batterij, maar is natuurlijke kinetische energie die wordt opgewekt door de bewegingen van de pols. Automatics zijn gevoeliger voor temperatuurschommelingen, stoten en de manier waarop ze worden gedragen. Daarom zijn automatische horloges niet zo nauwkeurig als kwartshorloges en kunnen ze -5 tot +40 seconden per dag achter- of voorlopen. Uit ervaring weten wij dat mechanische horloges vooral onnauwkeurig zijn als ze nog nieuw zijn. Dit wordt na verloop van tijd vanzelf beter.

 • Wat is Autoquartz?

  De Swatch Autoquartz is een technologie die het voordeel van een automatisch uurwerk zonder batterij combineert met de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een kwartshorloge. De kinetische energie die het trillende gewicht in de Autoquartz opwekt wordt omgezet in elektriciteit. Een condensator slaat deze elektriciteit op en een kleine elektrische schakeling met kwartsoscillator zorgt uiteindelijk voor eenzelfde soort precisie als bij kwartshorloges. Zelfs als het horloge niet wordt gedragen, heeft de condensator voldoende reserve-energie om het horloge nog 100 dagen lang aan de gang te houden.

 • Wat is een chronometer?

  Een horloge getest op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid in de officiële controlecentra.

 • Wat is GMT - Greenwich Meridian Time op mijn Swatch?

  Greenwich in Engeland is sinds 1884 de thuisbasis van Greenwich Mean Time (GMT). GMT wordt ook wel Greenwich Meridian Time genoemd, omdat het door de Koninklijke Sterrenwacht in Greenwich wordt gemeten op de meridiaan van Greenwich. Greenwich is de plaats op basis waarvan alle tijdszones worden gemeten.

 • Wat houdt schokbestendigheid in?

  Als er bij horloges vermeld staat dat ze 'schokbestendig' zijn, betekent dit dat gestandaardiseerde schokken maar van beperkte invloed zijn op de nauwkeurigheid. Volgens de norm ISO 1413 (of NIHS 91-10, het equivalent voor de Zwitserse horlogebranche) is dit bij kwartshorloges maximaal 2 seconden per dag. Bij andere horloges maximaal 60 seconden per dag.

 • Zijn horloges van Swatch waterbestendig?

  Wij geven aan dat Swatch-horloges 'waterbestendig' zijn bij een overdruk van 3 bar, 10 bar of 20 bar. Dit is afhankelijk van het type horloge. Deze gegevens komen overeen met de druk waarmee waterbestendigheid getest wordt volgens de ISO-norm 22810. De aangegeven waarden zijn gelijk aan de hydrostatische druk op 30 m, 100 m of 200 m onder water. Ieder Swatch-horloge is waterbestendig zolang de verstelknop, knoppen, het glas, de horlogekast en pakkingen in tact zijn. (Gebruik de verstelknop en knoppen nooit onder water!)

 • Wat is de telemeterfunctie?

  De telemeterfunctie (Stormeter) staat vermeld op de wijzerplaat of draairing van de Swatch-horloges “Take Some Minutes - YCS481” en “Rosso Furore - YCS494G” (bron: het professioneel woordenboek van horlogemakers)

  Het is een instrument voor het meten van afstanden. Voor horlogemakers is het
  een timer of chronograaf met een draairing met schaalverdeling waarmee afstanden kunnen worden afgelezen op basis van de geluidssnelheid door lucht
  (bij 0°C, 333 1/3 meter per seconde). Hiermee kun je op de wijzerplaat op basis
  van de tijd die verstrijkt tussen de flits van een explosie (het afgaan van een pistool, bliksem) en de knal de afstand tot de explosie aflezen.

 • Welke Swatch-horloges kunnen als Snowpass worden gebruikt?

  Houd er rekening mee dat Snowpass-horloges met 125 Khz-technologie niet meer goed werken. Skigebieden zijn bezig hun uitleessystemen voor chips te vernieuwen en dit betekent dat Snowpass-horloges met 125Khz-technologie minder goed leesbaar zijn. Neem contact op met je skigebied over alle andere Snowpass-horloges. Als je het Swatch-horloge als Snowpass-horloge wilt blijven gebruiken, kun je het beste horloges met 13,56 Mhz technologie gebruiken. De volgende horloges maken gebruik van deze technologie.

  Swatch-horloges met 13,56 Mhz zijn:

  SUKB400 - SUKW100 - SUKM400 - SUKR100 - SUKI100

 • Wat is de Tachometer-functie van Swatch?

  De schaalverdeling op de wijzerplaat van een chronograaf maakt het mogelijk om de snelheid in kilometers of meters per uur (en niet mijlen) te meten. Op de meeste Swatch Chrono-modellen kan met de tachoschaalverdeling rond de wijzerplaat (draairing) direct de snelheid in kilometers per uur (km/h) worden afgelezen. Voer de snelheidsmeting uit binnen een tijdsinterval van maximaal 60 seconden voor afstanden van 10, 100 of 1000 meter. Bij metingen van 1000 meter komt het getal op de tachoschaalverdeling direct overeen met de snelheid in km/h. Bij metingen van 100 meter moet het getal op de tachoschaalverdeling door 10 worden gedeeld voor de snelheid in km/h. Bij metingen van 10 meter moet het getal op de tachoschaalverdeling door 100 worden gedeeld voor de snelheid in km/h.

 • Wat is de levensduur van mijn nieuwe batterij?

  Tussen de 2-3 jaar, afhankelijk van de grootte van de batterij en de functie. Bij horloges met chronograaf kan de levensduur van de batterij bijvoorbeeld korter zijn dan bij de Swatch Original-horloges.

 • Wat houdt Swatch Internet Time in?

  Swatch Internet Time (internettijd) is een nieuwe universele tijd die is bedacht door Swatch. Bij deze nieuwe manier van tijdsbepaling zijn er geen tijdzones meer: overal ter wereld gebeurt alles op dezelfde tijd en op hetzelfde moment. Bij deze internettijd worden de 24 uur van een dag opgedeeld in 1000 eenheden, beats genaamd. 1 beat staat dan gelijk aan 1 minuut en 26,4 seconden. De internettijd wordt getoond met een @ en drie cijfers tussen @000 en @999. De internetdag begint middernacht (@000) in Biel, waar Swatch vandaan komt.

 • Wat is chronograaf?

  EEN CHRONOGRAAF IS EEN HORLOGE MET EEN STOPWATCHFUNCTIE. DEZE EXTRA FUNCTIE KAN KORTE TIJDSPERIODES METEN EN VASTLEGGEN. MET EEN DRUK OP DE KNOP WORDEN DE WIJZERS VAN DE CHRONOGRAAF (SECONDEN, MINUTEN, UREN) GESTART, GESTOPT OF OP NUL GEZET. ZIE ONZE HANDLEIDING VOOR EEN STAPSGEWIJZE UITLEG BIJ DE CHRONOGRAAF-FUNCTIES.

 • Wat betekent Jewels (Ruby)?

  Swatch Automatic-horloges hebben 23 Jewels (juwelen), de Irony Automatic
  en de Irony Diaphane Automatic hebben er 21. Dit staat aangegeven op de achterkant van het uurwerk.

 • Wat is EOL?

  Met het knipperen van het scherm of de wijzers geeft End of Life (EOL) aan dat de batterij bijna op is. De EOL-functie wordt meestal getoond bij producten met een lithiumbatterij.

  Over Swatch Touch: hier gaan de nummers knipperen. Dit duurt 3 uur en daarna
  stopt het knipperen. Solar: de secondewijzer stopt een paar seconden en 'springt'
  dan een paar seconden verder, zodat de tijd weer klopt. Natuurlijk stopt EOL zodra de batterij weer is opgeladen.

 • Wat is UTC - Coordinated Universal Time op mijn Swatch?

  Coordinated Universal Time (UTC) is zeer precieze standaardtijd gebaseerd op een atoomklok. UTC heeft uniforme seconden gedefinieerd door International Atomic Time (TAI) met aangekondigde schrikkelsecondes na onregelmatige intervallen om te compenseren voor het vertragen van de rotatie van de aarde en andere afwijkingen. Dankzij de schrikkelsecondes kan de UTC dicht bij de universele tijd (UT) blijven die is gebaseerd op de rotatie van de aarde en niet op het uniform verstrijken van seconden.

  Tijdszones over de hele wereld worden uitgedrukt in een positief of negatief
  getal ten opzichte van UTC. UTC wordt als het nulpunt voor tijdsmetingen ook
  wel “Zulu time” (Z) genoemd. Bij beschrijvingen van tijdszones wordt UTC ook
  wel Greenwich Mean Time genoemd, maar strikt genomen is UTC (een atomaire tijdstandaard) alleen bij benadering hetzelfde als GMT.

 • Wat is de Access-functie van Swatch?

  De Swatch Access is een multifunctionele, interactieve Swatch met ingebouwd geheugen. De microchip in het horloge kan een grote hoeveelheid gegevens opslaan en de antenne kan met de terminal communiceren om de inhoud van de chip te lezen. Een computerprogramma stuurt het systeem aan. Swatch Access/Snowpass zijn eenvoudig te integreren in bijvoorbeeld te volgende toepassingen:

  Ticketsystemen (skiliften, stadions, zwembaden, bioscopen, openbaar vervoer)
  Sleutelsystemen (hotelkamers, bedrijfstoegang, evenementen, thuisgebruik)
  Betaalsystemen (bankpasjes, elektronische portemonnees in afgesloten toepassingen)
  Netwerktoegang (internet, computers, eCommerce, internetbankieren)