• Stage Image 0
  Menu
 • Stage Image 1
  Instrukcje obsługi Jak korzystać z funkcji zegarka Chrono
 • Stage Image 2
  Instrukcje obsługi regulacja paska
 • Stage Image 3
  Instrukcje obsługi Jak ustawić godzinę, dzień i datę

Znajdź instrukcję

Step 1: Jakiej funkcji szukasz?

 

Wybierz ponownie
 • Ustawianie daty lub dnia
 • Ustawianie godziny
 • Ustawianie zegara
 • Regulacja
 • Zmiana baterii
 • Funkcje dodatkowe

Step 2: Jaki to typ zegarka?

 

Wybierz ponownie
 • Standard
 • Swatch Touch
 • Swatch Touch
 • Standard
 • Touch/Fun
 • Standard
 • Retrograde
 • Chrono Automatic
 • Swatch Touch
 • Standard
 • Retrograde
 • Chrono Medium
 • Skin Chrono
 • Touch / Fun
 • Standard
 • Skin
 • Touch / Fun
 • Swatch Touch
 • Loomi
 • Loomi Touch
 • Pop
 • Scuba
 • Alarm
 • Swatch Touch

Step 3: Wybierz żądaną funkcję

 

Wybierz ponownie
 • Pomiar
 • Funkcja dodawania
 • Tachometr
 • Miedzyczas
 • Pomiar
 • Funkcja dodawania
 • Tachometr
 • Miedzyczas
 • Pomiar
 • Funkcja dodawania
 • Tachometr
 • Alarm
 • Beep
 • Alarm
 • Timer

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Standard | Miedzyczas

MIĘDZYCZAS

Nacisnąć…

1. Górny przycisk, aby uruchomić stoper.

2. Dolny przycisk, aby odczytać czas pośredni.

3. Jeszcze raz dolny przycisk w celu konzynuacji pomiaru (Ostatnie dwie czynności można powtarzać dowolną ilość razy w celu odczytania czasu pośredniego, podczas gdy zagarek kontynuuje pomiar).

4. Górny przycisk w celu ostatecznego zatrzymania.

5. Dolny przycisk w celu wyzerowania stopera.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie godziny | Standard

USTAWIANIE GODZINY

A: Normalne położenie korony

C: Położenie do ustawienia godzin

W celu ustawienia godziny wyciągnąć koronę do pozycji C i obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celu ustawienia aktualnej godziny. Po dokonaniu ustawień wcisnąć koronę do pozycji A.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Zmiana baterii | Skin

ZMIANA BATERII

1. Małym śrubokrętem ostrożnie otworzyć pokrywę baterii.

2. Włożyć baterię w pokrywę tak, by znak (+) zwrócony był ku dołowi.

3. Pokrywę z włożoną do niej baterią mocno wcisnąć od dołu w obudowę zegarka.

OSTRZEŻENIE: gwarancja producenta nie obejmuje obsługi zegarka SWATCH przez nieuprawnione osoby.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Regulacja | Retrograde

REGULACJA

Regulacja chronografu (np.: po wymianie baterii lub silnym uderzeniu)

1.Wyciągnąć koronkę do pozycji B.

2.Wcisnąć dolny przycisk, aby ustawić wskazówkę licznika minut na pozycji 12h00 (Retrograde: pozycji 0).

3.Wyciągnąć koronkę do pozycji C.

4.Wcisnąć górny przycisk, aby ustawić wskazówkę licznika sekund na pozycji 12h00 (Retrograde: 3h00).

5.Wcisnąć dolny przycisk, aby ustawić wskazówkę licznika 1/10 s na pozycji 12h00. (Retrograde: ustawić na pozycji 0 z licznikiem 1/2-minutowym)

6.Wcisnąć koronkę do pozycji A.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Zmiana baterii | Standard

ZMIANA BATERII

Ważne:

W przypadku wymiany starej baterii należy uważać aby boczny zacisk (+) nie został złamany. Zacisk (-) znajduje się na podstawie baterii.

OSTRZEŻENIE: gwarancja producenta nie obejmuje obsługi zegarka SWATCH przez nieuprawnione osoby.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Regulacja | Skin Chrono

REGULACJA

Ustawianie zegara (np. po zmianie baterii lubsilnym uderzeniu)

Nacisnąć

1. P1+P2 i przytrzymać jednocześnie tak długo, dopóki A, B i C nie rozpoczną obrotu.

2. P2. A wykonuje pełen obrót.

3. P1 aby wyrównać A.

4. Ponownie P2. B wykonuje pełen obrót.

5. P1 aby wyrównać B.

6. P2. C wykonuje pełen obrót.

7. P1 aby wyrównać C.

8. P1+P2 ponownie jednocześnie, aby zakończyć ustawianie. Zegar potwierdza ten przebieg za pomocą obrotu wszystkich wskazówek. Jesli w ciągu 5 sekund nie nacisną Państwo przycisków P1+P2, zegar automatycznie zakończy ustawienia.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Funkcje dodatkowe | Loomi

LOOMI

Podświetlenia zegarka.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Retrograde | Pomiar

POMIAR

Nacisnąć…

1. Górny przycisk aby uruchomić chronograf.

2. Ponownie, aby odczytać czas, który upłynął.

3. Dolny przycisk aby wyzerować.

Retrograde: Odmierzanie czasu jest ograniczone do 2 godzin.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Regulacja | Standard

REGULACJA

Regulacja chronografu (np.: po wymianie baterii lub silnym uderzeniu)

1.Wyciągnąć koronkę do pozycji B.

2.Wcisnąć górny przycisk, aby ustawić wskazówkę licznika 1/10 s na pozycji 12h00.

3.Pociągnąć dolny przycisk, aby ustawić wskazówkę sekundnika na pozycji 12h00.

4.Wyciągnąć koronkę do pozycji C.

5.Wcisnąć górny przycisk, aby ustawić wskazówkę liczników minut na pozycji 12h00.

6.Wcisnąć koronkę do pozycji A.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Funkcje dodatkowe | Loomi Touch

FUNKCJA DODATKOWE

Proszę dotknąć swojego Swatch’a.

Loomi włącza się.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie daty lub dnia | Standard

USTAWIANIE DATY LUB DNIA

W celu ustawienia daty wyciągnąć pokrętło w położenie B i obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. W celu ustawienia dnia obracać pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po dokonaniu ustawienia z powrotem wcisnąć pokrętło w położenie A.

 

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Retrograde | Tachometr

TACHOMETR

Pomiar prędkości na odcinku 100 lub 1000 m.

Wcisnąć…

1.Górny przycisk, aby rozpocząć pomiar.

2.Ponownie, aby zakończyć pomiar po przebyciu odległości 100 lub 1000 m. Odczytać prędkość wskazywaną przez licznik 60 sekundowy (Zliczanie wsteczne: 30 s) na skali tachometru (km/h = kph).

3.Dolny przycisk, aby wyzerować.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Funkcje dodatkowe | Pop

FUNKCJA DODATKOWE

Wskazówka: Zegarki SWATCH można nosić tradycyjnie na ręce lub przypiąć bezpośrednio do ubrania.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Funkcje dodatkowe | Scuba

FUNKCJA DODATKOWE

Użycie pierścienia nastawczego

Służy do podania rozpoczęcia i trwania obsługi. Punkt znacznikowy pierścienia nastawczego ulokować dokładnie nad wskazówką minutową. Czas, jaki upłynął, jest pokazywany przez minutnik wskazujący liczbę na pierścieniu regulacyjnym.

Ostrzeżenie: Irony Scuba 200 Chrono nie jest profesjonalnym zegar- kiem dla nurków.

Ważne: Po zanurzeniu w słonej wodzie zegarek Scuba 200 Chrono należy zawsze spłukać czystą wodą.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Standard | Funkcja dodawania

FUNKCJA DODAWANIA

Nacisnąć…

1. Górny przycisk, aby uruchomić stoper.

2. Górny przycisk ponownie, aby odczytać pierwszy pomiar.

3. Górny przycisk ponownie stoper należy,aby kontynuować pomiar.

4. Górny przycisk ponownie, aby odczytać następny pomiar (ostatnie dwie czynności można powtarzać dowolną ilość razy).

5. Dolny przycisk aby wyzerować stoper.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Regulacja | Touch / Fun

REGULACJA

Test i uaktywnienie

Proszę naciskać koronkę przez 5 sekund. Jeśli obie wskazówki ustawią się dokładnie na godzinę 12, test wypadł poprawnie. Po ponownym naciśnięciu na koronkę wskazówki wrócą do trybu wskazywania aktualnego czasu.

Jeśli wkazówki nie ustawią się dokładnie na godzinę 12, należy dokonać ich regulacji. Proszę wysunąć koronkę do pozycji 2 – pokręcając w kierunku obrotu wskazówek zegara ustawiamy wskazówkę godzinową, pokręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – wskazówkę minutową. Po regulacji należy wsunąć koronkę do oporu a wskazówki powrócą do trybu wskazywania aktualnego czasu.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Standard | Tachometr

TACHOMETR

Pomiar prędkości na odcinku 100 lub 1000 m.

Wcisnąć…

1.Górny przycisk, aby rozpocząć pomiar.

2.Ponownie, aby zakończyć pomiar po przebyciu odległości 100 lub 1000 m. Odczytać prędkość wskazywaną przez licznik 60 sekundowy  na skali tachometru (km/h = kph).

3.Dolny przycisk, aby wyzerować.

 

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Zmiana baterii | Touch / Fun

ZMIANA BATERII

1. Małym śrubokrętem ostrożnie podnieść plastikową pokrywę.

2. Wymienić baterię. Znak plus (+) powinien być skierowany ku górze.

3. Dokładnie wcisnąć pokrywę z porwotem na miejsce (klik).

Uwaga: Proszę zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie gumowej uszczelki oraz na to, by była czysta i nieuszkodzona.

OSTRZEŻENIE: gwarancja producenta nie obejmuje obsługi zegarka SWATCH przez nieuprawnione osoby.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Chrono Automatic | Pomiar

POMIAR

Nacisnąć…

1. Górny przycisk aby uruchomić chronograf.

2. Ponownie, aby odczytać czas, który upłynął.

3. Dolny przycisk aby wyzerować.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Retrograde | Miedzyczas

MIĘDZYCZAS

Nacisnąć…

1. Górny przycisk, aby uruchomić stoper.

2. Dolny przycisk, aby odczytać czas pośredni.

3. Jeszcze raz dolny przycisk w celu konzynuacji pomiaru (Ostatnie dwie czynności można powtarzać dowolną ilość razy w celu odczytania czasu pośredniego, podczas gdy zagarek kontynuuje pomiar).

4. Górny przycisk w celu ostatecznego zatrzymania.

5. Dolny przycisk w celu wyzerowania stopera.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Standard | Pomiar

POMIAR

Nacisnąć…

1. Górny przycisk aby uruchomić chronograf.

2. Ponownie, aby odczytać czas, który upłynął.

3. Dolny przycisk aby wyzerować.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Chrono Automatic | Funkcja dodawania

FUNKCJA DODAWANIA

Nacisnąć…

1. Górny przycisk, aby uruchomić stoper.

2. Górny przycisk ponownie, aby odczytać pierwszy pomiar.

3. Górny przycisk ponownie stoper należy,aby kontynuować pomiar.

4. Górny przycisk ponownie, aby odczytać następny pomiar (ostatnie dwie czynności można powtarzać dowolną ilość razy).

5. Dolny przycisk aby wyzerować stoper.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Chrono Automatic | Tachometr

TACHOMETR

Pomiar prędkości na odcinku 100 lub 1000 m.

Wcisnąć…

1.Górny przycisk, aby rozpocząć pomiar.

2.Ponownie, aby zakończyć pomiar po przebyciu odległości 100 lub 1000 m. Odczytać prędkość wskazywaną przez licznik 60 sekundowy na skali tachometru (km/h = kph).

3.Dolny przycisk, aby wyzerować.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Retrograde | Funkcja dodawania

FUNKCJA DODAWANIA

Nacisnąć…

1. Górny przycisk, aby uruchomić stoper.

2. Górny przycisk ponownie, aby odczytać pierwszy pomiar.

3. Górny przycisk ponownie stoper należy,aby kontynuować pomiar.

4. Górny przycisk ponownie, aby odczytać następny pomiar (ostatnie dwie czynności można powtarzać dowolną ilość razy).

5. Dolny przycisk aby wyzerować stoper.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie godziny | Touch/Fun

USTAWIANIE GODZINY

Ustawianie czasu

Wysunąć koronkę do pozycji 2. Wolne obroty: korekta minut. Szybkie obroty: korekta godzin. Ponownie wsunąć koronkę do oporu.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Regulacja | Chrono Medium

REGULACJA

Regulacja chronografu (np.: po wymianie baterii lub silnym uderzeniu)

1.Wyciągnąć koronkę do pozycji B.

2.Wcisnąć dolny przycisk, aby ustawić wskazówkę licznika minut na pozycji 12h00 (Retrograde: pozycji 0).

3.Wyciągnąć koronkę do pozycji C.

4.Wcisnąć górny przycisk, aby ustawić wskazówkę licznika sekund na pozycji 12h00 (Retrograde: 3h00).

5.Wcisnąć dolny przycisk, aby ustawić wskazówkę licznika 1/10 s na pozycji 12h00. (Retrograde: ustawić na pozycji 0 z licznikiem 1/2-minutowym)

6.Wcisnąć koronkę do pozycji A.

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie godziny | Swatch Touch

Time Settings

1. Dotknij na 1 s
2. Tryb aktywny
3. Dotknij na 1,5 s, aż włączy się podświetlenie
Po 20 s i zegarek pozostaje w ostatnim aktywowanym trybie
Z ekranu dotykowego korzysta się optymalnie nosząc zegarek na nadgarstku lub podtrzymując za pokrywę baterii.
4. Przewinąć, aby zmienić funkcję
5. Sekundy
6. Godziny
7. Symbole
8. Minuty
9. Stoper, alarm, minutnik są widoczne tylko, gdy są aktywne
10. Dotknij na 1,5 s
11. Dotknij na krótko
12. Dotknij na 1,5 sekundy, aby potwierdzić
13. Przewiń w lewo, aby zmniejszyć - / przewiń w prawo, aby zwiększyć +

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie daty lub dnia | Swatch Touch

Date Setting

1. Dotknij na 1 s
2. Tryb aktywny
3. Dotknij na 1,5 s, aż włączy się podświetlenie
Po 20 s i zegarek pozostaje w ostatnim aktywowanym trybie
Z ekranu dotykowego korzysta się optymalnie nosząc zegarek na nadgarstku lub podtrzymując za pokrywę baterii.
4. Przewinąć, aby zmienić funkcję
5. Symbol daty
6. Miesiąc
7. Dzień
8. Rok
9. Dotknij na 1,5 s
10. Dotknij na krótko
11. Dotknij na 1,5 sekundy, aby potwierdzić
12. Przewiń w lewo, aby zmniejszyć - / przewiń w prawo, aby zwiększyć +

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Funkcje dodatkowe | Swatch Touch | Alarm

Alarm

1. Dotknij na 1 s
2. Tryb aktywny
3. Dotknij na 1,5 s, aż włączy się podświetlenie
Po 20 s i zegarek pozostaje w ostatnim aktywowanym trybie
Z ekranu dotykowego korzysta się optymalnie nosząc zegarek na nadgarstku lub podtrzymując za pokrywę baterii.
4. Przewinąć, aby zmienić funkcję
5. Symbol alarmu
6. Godzina
7. Alarm WŁĄCZONY
8. Minuty
9. Dotknij, aby wyłączyć alarm
10. Alarm WYŁĄCZONY
11. Alarm dla zegara 1. Alarm pozostaje wyłączony do momentu ponownej aktywacji
12. Dotknij na 1,5 s
13. Dotknij na krótko
14. Dotknij na 1,5 sekundy, aby potwierdzić
15. Przewiń w lewo, aby zmniejszyć - / przewiń w prawo, aby zwiększyć +

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie zegara | Swatch Touch

Chronograph Settings

1. Dotknij na 1 s
2. Tryb aktywny
3. Dotknij na 1,5 s, aż włączy się podświetlenie
Po 20 s i zegarek pozostaje w ostatnim aktywowanym trybie
Z ekranu dotykowego korzysta się optymalnie nosząc zegarek na nadgarstku lub podtrzymując za pokrywę baterii.
4. Przewinąć, aby zmienić funkcję
5. Rozpocznij pomiar czasu
6. Zatrzymaj
7. Wznów pomiar czasu
8. Zatrzymaj
9. Dotknij na 1,5 s, aby wyzerować

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Funkcje dodatkowe | Alarm | Alarm

TOUCH ALARM

POKAŻ GODZINĘ ALARMU

Dotknij swojego Swatch’a.Wskazówki przesuną się na ustawioną godzinę alarmu i będą ją pokazywać przez około 4 sekundy.

ZATRZYMAJ ALARM

Dotknij swojego Swatch’a, aby zatrzymać alarm.

Włączanie/wyłączanie trybu alarmu, ustawienie godziny alarmu

Po krótkim naciśnięciu na koronkę wskazówki wskażą aktualne ustawienie trybu alarmu on lub off. W celu zmiany ustawienia trybu, należy nacisnąć koronkę ponownie. Proszę wysunąć koronkę do pozycji 1 a wskazówki automatycznie wskażą ostatnio ustawioną godzinę alarmu. Aby zmienić ustawienie, należy pokręcić koronką. (wolne obroty: minuty; szybkie obroty: godziny). Po ponownym wsunięciu koronki wskazówki znów będą wskazywać aktualny czas zaś tryb alarmu zostanie uaktywniony ("on").

Wersja demonstracyjna Alarm-DemoW celu uruchomienia wersji demonstracyjnej Alarm-Demo, naciskać na koronkę przez 2 sekundy.Aby zatrzymać, należy nacisnąć koronkę ponownie.

Ważne: Jeśli wkazówki nie pokazują dokładnie położeń ON-OFF (tryb alarmu), Touch Alarm należy ustawić od nowa (np. po wymianie baterii lub silnym wstrząśnięciu).

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Funkcje dodatkowe | Swatch Touch | Timer

Timer

1. Dotknij na 1 s
2. Tryb aktywny
3. Dotknij na 1,5 s, aż włączy się podświetlenie
Po 20 s i zegarek pozostaje w ostatnim aktywowanym trybie
Z ekranu dotykowego korzysta się optymalnie nosząc zegarek na nadgarstku lub podtrzymując za pokrywę baterii.
4. Przewinąć, aby zmienić funkcję
5. Dotknij na 1,5 s
6. Dotknij na krótko
7. Dotknij na 1,5 sekundy, aby potwierdzić
8. Przewiń w lewo, aby zmniejszyć - / przewiń w prawo, aby zwiększyć +
9. Rozpocznij
10. Zatrzymaj
11. Maksymalny czas odliczania minutnika 99 godzin 59 minut i 59 sekund

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Funkcje dodatkowe | Swatch Touch | Beep

Swatch Touch Beep

1. Dotknij na 1 s
2. Tryb aktywny
3. Dotknij na 1,5 s, aż włączy się podświetlenie
Po 20 s i zegarek pozostaje w ostatnim aktywowanym trybie
Z ekranu dotykowego korzysta się optymalnie nosząc zegarek na nadgarstku lub podtrzymując za pokrywę baterii.
4. Przewinąć, aby zmienić funkcję
5. Sygnał dźwiękowy WŁĄCZONY
6. Sygnał dźwiękowy WYŁĄCZONY
7. Dotknij na 1,5 sekundy, aby potwierdzić

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Zmiana baterii | Swatch Touch

Battery Change

1. Wymiana baterii
2. Dane baterii: CR1632, 16.00 x 3.20/3.00V

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ

BIEŻĄCA INSTRUKCJA: Ustawianie godziny

test

test

WYDRUKUJ TĘ STRONĘ