A World in Colors

A World of Colors Stage

นาฬิกาข้อมือซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแถบแสงและสีของสายรุ้งและมีลูกเล่นรุ่นนี้มีสีสันสดใสและทำให้นึกถึงคำว่า ทำงานให้หนักและเล่นให้หนักกว่า