For the Love of patterns

SS2014 For the love of Patterns

ลวดลายเล็ก ๆ จะเพิ่มความสบายและความมีชีวิตชีวาให้กับสัมผัส พร้อมทั้งสามารถเป็นเครื่องแต่งตัวเก๋ ๆ ให้กับคุณได้ด้วย สวิตช์เป็นผู้นำเทรนด์ในการนำงลงสีสันและลวดลายพิมพ์หลากสีสันแก่หน้าปัดนาฬิกาและสายนาฬิกาซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดจากการพิมพ์ลวดลายเล็ก ๆ หลากสีสัน และลวดลายพิมพ์เล็ก ๆ ให้มาอยู่บนข้อมือได้