ค้นหาคู่มือของคุณ

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การเปลี่ยนถ่าน | Swatch Touch

Battery Change

1. Battery Change

2. Battery ref: CR 1632, 16.00 X 3.20/3.00V