ค้นหาคู่มือของคุณ

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ | Retrograde | โหมดจับเวลา

โหมดจับเวลา

1. กดปุ่มกดด้านบนเพื่อเริ่มการใช้งานแบบโครโนกราฟ

2. กดอีกครั้งเพื่ออ่านเวลาที่เหลื่อม

3. กดปุ่มกดด้านล่างเพื่อรีเซ็ต

รุ่น Retrograde: จับเวลาได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง