ค้นหาคู่มือของคุณ

คู่มือการใช้ในขณะนี้: ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Pop

ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกสวมหน้าปัดนาฬิกาของ Swatch บนสายนาฬิกาตามปกติ หรือจะลอง "ดึงหน้าปัดอกกมาติด" ลงบนเสื้อผ้าของคุณโดยตรงก็ได้