ค้นหาคู่มือของคุณ

คู่มือการใช้ในขณะนี้: การปรับเข็มนาฬิกา | Touch / Fun

การปรับเข็มนาฬิกา

กดเม็ดมะยมค้างไว้ 5 วินาที หากเข็มนาฬิกาทั้งสองหมุนไปที่เวลาเที่ยงตรง จะถือว่านาฬิกาทำงานเป็นปกติ เพื่อให้เข็มนาฬิกาหมุนกลับไปที่เวลาปัจจุบัน กรุณากดเม็ดมะยมอีกครั้ง

หากเข็มนาฬิกาหมุนไปไม่ตรงที่เวลาเที่ยงตรง กรุณาดึงเม็ดมะยมให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ 2 หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปรับเข็มชั่วโมงและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับเข็มนาที เพื่อให้เข็มนาฬิกาหมุนกลับไปที่เวลาปัจจุบัน กรุณากดเม็ดมะยมอีกครั้ง