Technical Information

 • กลไกของนาฬิกาควอตซ์คืออะไร?

  นาฬิกาควอตซ์ใช้การสั่นที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าหรือออสซิลเลชั่นของแร่ควอตซ์เพื่อกำหนดเวลา นาฬิกา Swatch ทุกเรือนทำขึ้นด้วยกลไกนาฬิกาควอตซ์ ยกเว้นนาฬิกาอัตโนมัติ แร่ควอตซ์มีคุณสมบัติคือเมื่อได้รับแรงดันไฟฟ้าจะเกิดการสั่นที่ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าที่มีความถี่คงที่ วงจรออสซิเลเตอร์เป็นวงจรอิเล็กโทรนิกส์ที่ใช้ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์หรือการสั่นพ้องทางกลที่ได้จากการสั่นของผลึกแก้วที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดไฟฟ้า เพื่อสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่มีคลื่นความถี่ที่คงที่ ความถี่นี้เองที่นำมาใช้ควบคุมจังหวะของเวลา (เช่นเดียวกับในนาฬิกาข้อมือควอตซ์) เพื่อให้ได้สัญญาณนาฬิกาที่แม่นยำสำหรับวงจรรวมแบบดิจิตอล และทำให้คลื่นความถี่เที่ยงตรงสำหรับเครื่องรับและเครื่องส่งวิทยุ ประเภทของวัสดุที่ทำให้เกิดคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดคือผลึกควอตซ์ ดังนั้นวงจรออสซิเลเตอร์ที่ประกอบด้วยผลึกแร่นี้จึงมีชื่อว่า "วงจรกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าจากคริสตอล"  พูดง่ายๆ ก็คือ ผลึกควอตซ์มีการสั่นที่คงที่ซึ่งให้เกิดแรงผลักที่คงที่ แรงผลักที่ผ่านวงจรนับและวงจรตรรกที่เรียกว่า "circuit integer" จะถูกส่งต่อไปให้กับเฟืองของเข็มนาฬิกา

 • นาฬิกาอัตโนมัติคืออะไร

  Swatch Automatic คือนาฬิกาไขลานอัตโนมัติ พลังงานที่ทำให้นาฬิกาทำงานไม่ได้มาจากแบตเตอรี่แต่มาจากพลังงานคีเนติกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเคลื่อนไหวแขนของผู้สวมใส่ นาฬิกาอัตโนมัติมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การกระแทกและวิธีที่สวมใส่มากกว่า ดังนั้น นาฬิกาอัตโนมัติจึงไม่ได้ทำงานได้อย่างแม่นยำเท่ากับนาฬิกาควอตซ์ และมีค่าความไม่เที่ยงตรง -5 ถึง +40 วินาทีต่อวัน จากประสบการณ์ของเรา นาฬิกาที่ใช้กลไกนี้มีแนวโน้มว่าจะมีความไม่เที่ยงตรงในช่วงระยะเวลาแรกของการเริ่มต้นใช้ โดยปกตินาฬิกาจะค่อยๆ ตรงมากขึ้นตามเวลาที่ใช้

 • Autoquartz คืออะไร

  Swatch Autoquartz คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานข้อดีของกลไกของนาฬิกาอัตโนมัติที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่กับข้อดีของนาฬิกาควอตซ์ในเรื่องการบอกเวลาที่มีความถูกต้องและแม่นยำ พลังงานคีเนติกที่ได้จากน้ำหนักของการแกว่งในนาฬิกา Autoquartz ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าและควบคุมดูแลด้วยแผงวงจรอิเล็กโทรนิคจิ๋วและวงจรกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าจากผลึกควอตซ์ที่ทำให้เกิดความแม่นยำอันเป็นลักษณะของนาฬิกาควอตซ์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเก็บพลังงานได้เพียงพอในการสำรองพลังงาน เพื่อทำให้นาฬิกาทำงานได้เต็มที่เป็นเวลา 100 วันแม้ว่าจะไม่ได้นำมาใช้งาน

 • โครโนมิเตอร์คืออะไร?

  นาฬิกาที่ได้รับการทดสอบเรื่องความถูกต้องแม่นยำจากศูนย์ควบคุมที่เป็นทางการ

 • GMT หรือเวลาสากลเชิงพิกัดตามเวลามาตรฐานกรีนิชที่อยู่บนนาฬิกา Swatch ของฉันคืออะไร?

  เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษเป็นที่ตั้งของเวลามาตราฐานกรีนิช (GMT) ตั้งแต่ปี 1884 GMT หรือที่เรียกว่าเวลามาตรฐานกรีนิชเพราะเป็นจุดวัดเวลาที่เริ่มจากเส้นเมริเดียนกรีนิชที่หอดูดาวหลวง เมืองกรีนิช กรีนิชเป็นที่ทุกเขตเวลาใช้เพื่อการวัดเวลา

 • Shockproof คืออะไร

  นาฬิกาที่ระบุว่าเป็น "นาฬิกากันกระแทก" คือนาฬิกาที่มีค่าความไม่เที่ยงตรงหลังจากเกิดการกระแทกตามมาตรฐานไม่เกิน 2 วินาทีต่อวันสำหรับนาฬิกาควอตซ์ และ 60 วินาทีต่อวันสำหรับนาฬิกาประเภทอื่นๆ ตามหลักมาตรฐาน ISO 1413 หรือ NIHS 91-10 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของนาฬิกาสวิส

 • นาฬิกา Swatch กันน้ำหรือไม่?

  เราขอแจ้งว่านาฬิกาของ Swatch กันน้ำได้ที่ระดับความดันที่ 3 บาร์ หรือ 10 บาร์ หรือ 20 บาร์ ขึ้นอยู่กับแบบของนาฬิกา หน่วยวัดความกันน้ำนี้ตรงกับค่าความดันที่ทำให้มีขึ้นระหว่างการทดสอบการกันน้ำตามหลักมาตรฐาน ISO 22810 ซึ่งเท่ากับค่าแรงดันน้ำที่ความลึก 30 เมตร 100 เมตร 200 เมตรเมื่ออยู่ในน้ำ นาฬิกา Swatch ทุกเรือนจะอยู่ในสภาพกันน้ำได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการสัมผัสโดนเม็ดมะยม ปุ่มกด เรือนกระจก ตัวเรือน และปะเก็น (เม็ดมะยมและปุ่มกดต้องไม่มีการปรับเมื่ออยู่ใต้น้ำ)

 • อะไรคือฟังก์ชั่นการวัดระยะทาง?

  ฟังก์ชั่นวัดระยะทาง (วัดระยะห่างจากพายุ) อยู่ที่หน้าปัดหรือที่วงแหวนที่หน้าปัดของ Swatch รุ่น  “Take Some Minutes - YCS481” และ “Rosso Furore - YCS494G” (จากพจนานุกรรมอาชีพของการทำนาฬิกา) 

  คืออุปกรณ์เพื่อใช้วัดระยะทาง ในศาสตร์การทำเครื่องบอกเวลาหรือวัดเวลา นี่คือนาฬิกาหรือโครโนกราฟซึ่งมีหน้าปัดที่ปรับได้จึงทำให้สามารถบอกระยะทางจากหลักพื้นฐานความเร็วของเสียงผ่านอากาศที่อุณหภูมิ 0ºC viz. 333 1/3 ต่อวินาที ค่าต่างของเวลาระหว่างแสงวาบจากการระเบิด (การยิงปืนหรือฟ้าผ่า) และการได้ยินเสียง ทำให้เราสามารถอ่านค่าระยะห่างระหว่างผู้สังเกตและตำแหน่งที่เกิดของแสงที่บนหน้าปัดได้

 • นาฬิการุ่นใดที่สามารถใช้เป็นบัตรผ่านในลานสกีได้เหมือนกับรุ่น Snowpass?

  โปรดทราบว่านาฬิการุ่น Snowpass ที่ใช้เทคโนโลยี 125Khz ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากรีสอร์ทสกีค่อยๆ ปรับปรุงระบบที่ใช้อ่านข้อมูลในชิพ และนี่หมายความว่านาฬิการุ่น Snowpass ที่ใช้เทคโนโลยี 125Khz อาจจะสามารถใช้งานได้น้อยลง กรุณาติดต่อกับรีสอร์ทสกีของคุณในเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่น Snowpass ถ้าคุณอยากใช้นาฬิกา Swatch เพื่อเป็นนาฬิกา Snowpass กรุณาใช้นาฬิการุ่นเทคโนโลยี 13.56Mhz นาฬิการุ่นต่อไปนี้ได้รวมเทคโนโลยีนี้ไว้
   
  นาฬิกา Swatch ที่มีเทคโนโลยี 13.56Mhz ได้แก่
   
  SUKB400 - SUKW100 - SUKM400 - SUKR100 - SUKI100

 • ฟังก์ชั่น Swatch Tachometer คืออะไร?

  หน้าปัดของนาฬิกาโครโนกราฟใช้เป็นเครื่องวัดความเร็วหน่วยกิโลเมตร/เมตรต่อชั่วโมง (แต่ไม่มีหน่วยไมล์) นาฬิการุ่น Swatch Chrono โดยส่วนใหญ่มีสเกลวัดความเร็วบนหน้าปัด (วงแหวน) ที่สามารถอ่านค่าวัดความเร็วต่อหน่วยคือกิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.) การวัดความเร็วจะทำงานในช่วงของเวลามากสุดที่ 60 วินาทีสำหรับระยะทาง 10 เมตร 100 เมตร หรือ 1000 เมตร สำหรับการวัดระยะทางที่ 1000 เมตร หน่วยการอ่านของสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางจะเป็นที่ กม./ชม. โดยอัตโนมัติ สำหรับการวัดระยะทางที่ 100 เมตร การอ่านสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางต้องหาร 10 เพื่อจะได้หน่วยวัดเป็น กม./ชม. สำหรับการวัดระยะทางที่ 10 เมตร การอ่านสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางต้องหาร 100 เพื่อจะได้หน่วยวัดเป็น กม./ชม.

 • อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ใหม่ของฉันนานเท่าไร?

  อยู่ระหว่าง 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่และการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นโครโนกราฟอาจมีอายุการใช้งานของแบตเตอรีสั้นกว่านาฬิาการุ่น Swatch Original

 • ฟังก์ชั่น Swatch Internet Time คืออะไร?

  Internet Time คือเวลาสากลใหม่สร้างขึ้นโดย Swatch ด้วยวิถีใหม่ของการศาสตร์แห่งเวลาจึงไม่มีเขตแบ่งเวลาอีกต่อไปเพราะทั้งโลกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆ กันและในช่วงเวลาเดียวกัน Internet Time แบ่งเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันออกเป็น 1000 หน่วยซึ่งถูกเรียกว่าการเต้นของชีพจร 1 จังหวะเต้นเท่ากับ 1 นาที 26.4 วินาที Internet Time จะแสดงจำนวนด้วยเครื่องหมาย @ และตามด้วยเลขสามหลัก เรียงจาก @000 ถึง @999 วันอินเตอร์เนตเริ่มต้นที่เที่ยงคืน (@000) ที่เมืองเบล บ้านของ Swatch

 • นาฬิกาโครโนกราฟคืออะไร?

  นาฬิกาโครโนกราฟคือนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลา กลไกเพิ่มเติมนี้ทำให้การนับและการจับเวลาระยะสั้นๆ เกิดขึ้นได้โดยการกดปุ่ม เข็มของนาฬิกาโครโนกราฟ (วินาที นาที และชั่วโมง) จะเริ่ม หยุด หรือตั้งค่าใหม่ที่ศูนย์ โปรดดูที่คู่มือของเรา สำหรับขั้นตอนการใช้นาฬิกาโครโนกราฟ

 • Jewels (Ruby) หมายถึงอะไร?

  Swatch Automatic ฝังอัญมณีถึง 23 เม็ด และรุ่น Irony Automatic (เช่นเดียวกันกับรุ่น Irony Diaphane Automatic) มีอัญมณีฝังอยู่ 21 เม็ด ตามที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของกลไก

 • EOL คืออะไร?

  EOL ย่อมาจาก End of Life ซึ่งเตือนว่าแบตเตอรี่กำลังใกล้หมดโดยไฟที่หน้าจอหรือที่เข็มนาฬิกาจะกระพริบ ฟังก์ชั่น EOL จะปรากฏในสินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
  ในรุ่น Swatch Touch ตัวเลขจะเริ่มกระพริบได้นานไปเรื่อยๆ ถึง 3 ชั่วโมงจึงหยุด ในรุ่น Solar เข็มวินาทีจะหยุดสองถึงสามวินาที และจะเริ่ม "กระโดด" สองถึงสามวินาที เพื่อที่ว่าเวลาจะได้ถูกต้องอีกครั้ง แน่นอนว่าเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ พังก์ชั่น EOL จะหยุดทำงานเช่นกัน

 • UTC หรือเวลาสากลเชิงพิกัดที่อยู่บนนาฬิกาของฉันคืออะไร?

  เวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) คือมาตรฐานหน่วยวัดเวลาโดยนาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำอย่างมาก UTC มีการปรับให้เท่ากันเป็นวินาที ซึ่งกำหนดโดยเวลาปรมาณูนานาชาติ (TAI) ที่จะประกาศอธิกวินาทีหรือวินาทีที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากมีการผิดปกติที่เกิดจากการที่โลกหมุนช้าลงหรือความแตกต่างทางเวลาอื่นๆ อธิกวินาทีทำให้เวลาสากลเชิงพิกัด UTC ใกล้เคียงกับเวลาสากล (UT) ซึ่งเป็นเวลามาตรฐานที่มีพื้นฐานจากการหมุนตัวของโลกโดยเฉลี่ย มากกว่าจะเป็นการปรับเวลาให้เท่ากันด้วยวินาที

  เขตเวลารอบโลกจะประกาศเวลาให้ลดหรือเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการชดเชยเวลาตาม UTC กำหนด ในฐานะของการเป็นแหล่งอ้างอิงจุดเวลาที่ศูนย์ UTC ยังหมายถึงเวลาซูลู (Z) ด้วยเช่นกัน UTC มักจะได้รับการอ้างอิงถึงเวลาสากลกรีนิชเมื่ออธิบายถึงเขตแบ่งเวลา แม้ว่าจริงๆ แล้ว UTC (พิกัดเวลาปรมาณู) ก็คือสิ่งเดียวกันกับ GMT นั่นเอง

 • ฟังก์ชั่น Swatch Access คืออะไร?

  Swatch Access คือนาฬิกา Swatch ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายและทำงานร่วมกันกับหน่วยความจำที่ฝังอยู่ในนาฬิกา  ไมโครชิพที่ฝังอยู่ในนาฬิกาสามารถเก็บข้อมูลได้มหาศาล ในขณะที่เสาอากาศทำหน้าที่สื่อสารกับเครื่องปลายทางเพื่ออ่านข้อมูลที่อยู่ในไมโครชิพ ซึ่งทั้งระบบทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Swatch Access / Snowpass สามารถนำมาใช้งานร่วมกับระบบแอปพลิเคชั่น เช่น

  การออกและเช็คตั๋ว (ลานสกี, สนามกีฬา, สระว่ายน้ำ,โรงภาพยนตร์, ขนส่งมวลชน)

  กุญแจ (ห้องโรงแรม, บริษัท, สถานที่จัดงานแสดง, บ้าน)

  การชำระเงิน (บัตรเดบิตและเครดิต, กระเป๋าเงินอีเล็กโทรนิคที่เป็นแบบระบบปิด)

  การเข้าสู่เครือข่าย (อินเตอร์เนต, พีซี, eCommerce, eBanking)