TERZA STAGIONE

YAS411G

  • TERZA STAGIONE

ข้อมูลสินค้า

TERZA STAGIONE

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สแตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล (ปรับได้)
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
การทำงาน
ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ, วันที่
Case Width
37.40 mm
Case Height
43.00 mm
Case Thickness
12.50 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
Year
2013
อ้างอิง
YAS411G