A TOUCH OF FUCHSIA

SUSA400

  • A TOUCH OF FUCHSIA

ข้อมูลสินค้า

A TOUCH OF FUCHSIA

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
การทำงาน
ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ,วันที่,ฟังก์ชั่นเรืองแสงในที่มืด
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono Plastic
Year
2012
สี
Grey
อ้างอิง
SUSA400