LE BLEU

SCN117

  • LE BLEU

ข้อมูลสินค้า

LE BLEU

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
การทำงาน
Chrono, Glowing, Tachometer
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Chrono
Year
1996
อ้างอิง
SCN117