COLOR-FULL

GB227

  • COLOR-FULL
  • COLOR-FULL
  • COLOR-FULL
  • COLOR-FULL

ข้อมูลสินค้า

COLOR-FULL

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2005
สี
Not Defined
อ้างอิง
GB227