PSYCHEDELIA

GB273

  • PSYCHEDELIA
  • PSYCHEDELIA
  • PSYCHEDELIA
  • PSYCHEDELIA
  • PSYCHEDELIA
  • PSYCHEDELIA

ข้อมูลสินค้า

PSYCHEDELIA

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ผ้า
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2013
สี
Black
อ้างอิง
GB273