CLASSIQUE

GB703D

  • CLASSIQUE

ข้อมูลสินค้า

CLASSIQUE

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
การทำงาน
วันที่,วัน/วันที่
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
1984
สี
Not Defined
อ้างอิง
GB703D