CLASSIC

GB706D

  • CLASSIC

ข้อมูลสินค้า

CLASSIC

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
การทำงาน
วันที่,วัน/วันที่
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
1986
สี
Not Defined
อ้างอิง
GB706D