GRR ! OINK !

GK329

  • GRR ! OINK !
  • GRR ! OINK !
  • GRR ! OINK !
  • GRR ! OINK !

ข้อมูลสินค้า

GRR ! OINK !

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2000
สี
Not Defined
อ้างอิง
GK329