LES AVENTURES DE TINTIN

GM165

  • LES AVENTURES DE TINTIN
  • LES AVENTURES DE TINTIN
  • LES AVENTURES DE TINTIN
  • LES AVENTURES DE TINTIN

ข้อมูลสินค้า

LES AVENTURES DE TINTIN

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2004
สี
Red
อ้างอิง
GM165