IN MOTORINO

GN234

  • IN MOTORINO
  • IN MOTORINO
  • IN MOTORINO
  • IN MOTORINO

ข้อมูลสินค้า

IN MOTORINO

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2013
สี
Blue
อ้างอิง
GN234