KIKI PICASSO

GZ008

  • KIKI PICASSO

ผลงาน Kiki (GZ008) ของ Picasso ถือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์ของ Swatch and Art ซึ่งมีจำนวนเพียง 140 ชิ้นเท่านั้น โดยที่แต่ละชิ้นมีสีแตกต่างกันออกไปแต่ลงตัวกับการออกแบบได้เป็นอย่างดี จากการเลือกใช้รูปทรงที่ซับซ้อน คล้ายกับภาพบนจอที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ รูปทรงเหล่านี้บ่งถึงชั้นของรูปภาพและความหมายที่ยุ่งเหยิงและวุ่นวายในโลกร่วมสมัย ในรูปภาพนี้มีสนามสีที่ขาดหายไป เช่น บริเวณสีขาว ซึ่งช่วยสร้างเอฟเฟ็กต์ในการตัดขาด เหมือนจงใจปล่อยให้แสงลอดผ่านแผ่นหน้าต่างบางแผ่นของงานกระจก รูปร่างที่เป็นอุปไมยบนหน้าปัดเป็นการเลือกใช้สไตล์และมุมมองภาพร่วมสมัย เป็นการแปลความหมายของรูปหน้าในแนวใหม่ และเป็นการนำเสนอความสับสนปนเปของเส้นและรูปร่างต่างๆ ในแนวโพสต์โมเดิร์น


Product Details

KIKI PICASSO

Swatch

Case Material
Plastic
วัสดุของสายนาฬิกา
Plastic
Case Width
34.00 mm
Case Height
39.20 mm
Case Thickness
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
1985
อ้างอิง
GZ008