GOLDEN JELLY

GZ115

  • GOLDEN JELLY
  • GOLDEN JELLY
  • GOLDEN JELLY
  • GOLDEN JELLY

และนี่คือโฉมหน้าของ Club Watch เรือนแรก Golden Jelly เป็นนาฬิกา Swatch รุ่นแรกที่ได้รับการออกแบบให้แก่ผู้สะสมและสมาชิกของคลับโดยเฉพาะ และมีเครื่องหมายการค้า Jellyfish ซึ่งก็คือตัวเรือนพลาสติกที่โปร่งใส เผยให้เห็นถึงการทำงานของกลไกได้อย่างทะลุปรุโปร่ง Golden Jelly มาในรูปลักษณ์ของกลไกการเคลื่อนที่สีทองและแบตเตอรี่สีทองที่เข้ากันGent ชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ Club Watch และยังคงเป็นชิ้นล้ำค่าในคอลเลคชั่นของสมาชิกหลายรายจนถึงปัจจุบัน 


ข้อมูลสินค้า

GOLDEN JELLY

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
???????
ตัวจักรกล
Quartz
Case Width
34.00 mm
Case Height
39.20 mm
Case Thickness
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
1990
อ้างอิง
GZ115