FLAECK

GZ117

  • FLAECK

ผลงานการออกแบบสำหรับ Swatch ในชื่อ Flaek (GZ117) เป็นการเล่นกับความคิดด้านนามธรรมและรูปธรรม รูปทรงที่คล้ายภาพพิมพ์สีขาวดำจะล่อตาของผู้สวมใส่ให้เห็นรูปภาพของวัวนมหรือภาพของรูปทรงที่ไม่แน่ชัดสลับไปมา คล้ายกับแบบทดสอบทางจิตวิทยาของ Rorschach หรือภาพลวงตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวและแยกตัวขององค์ประกอบในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าจุดที่คล้ายรูปวัวและตัวเรือนสีเขียวอ่อนจะแอบทำให้นึกถึงธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์ เอ็ฟเฟกต์รวมที่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของศิลปะสมัยใหม่เสียมากกว่า โดยการใช้ทฤษฎีการแยกแผ่นสีออกจากกันแล้วจัดเรียงเข้าเสียใหม่ การออกแบบที่ตื่นตัวในแนวป๊อปนี้ยังเป็นวิธีที่ช่วยรวมโลกทั้งสอง ซึ่งก็คือการครุ่นคิดด้านนามธรรมและความงามที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนบนโลกธรรมชาติ ให้เข้าเป็นหนึ่งได้อย่างดีที่สุดด้วย


Product Details

FLAECK

Swatch

Case Material
Plastic
วัสดุของสายนาฬิกา
Plastic Folio
Case Width
34.00 mm
Case Height
39.20 mm
Case Thickness
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
1991
อ้างอิง
GZ117