FLAECK

GZ117

  • FLAECK

ผลงานการออกแบบสำหรับ Swatch ในชื่อ Flaek (GZ117) เป็นการเล่นกับความคิดด้านนามธรรมและรูปธรรม รูปทรงที่คล้ายภาพพิมพ์สีขาวดำจะล่อตาของผู้สวมใส่ให้เห็นรูปภาพของวัวนมหรือภาพของรูปทรงที่ไม่แน่ชัดสลับไปมา คล้ายกับแบบทดสอบทางจิตวิทยาของ Rorschach หรือภาพลวงตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวและแยกตัวขององค์ประกอบในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ว่าจุดที่คล้ายรูปวัวและตัวเรือนสีเขียวอ่อนจะแอบทำให้นึกถึงธรรมชาติของสวิตเซอร์แลนด์ เอ็ฟเฟกต์รวมที่ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของศิลปะสมัยใหม่เสียมากกว่า โดยการใช้ทฤษฎีการแยกแผ่นสีออกจากกันแล้วจัดเรียงเข้าเสียใหม่ การออกแบบที่ตื่นตัวในแนวป๊อปนี้ยังเป็นวิธีที่ช่วยรวมโลกทั้งสอง ซึ่งก็คือการครุ่นคิดด้านนามธรรมและความงามที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนบนโลกธรรมชาติ ให้เข้าเป็นหนึ่งได้อย่างดีที่สุดด้วย


ข้อมูลสินค้า

FLAECK

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
1991
สี
White
อ้างอิง
GZ117