CATCH MY HEART

GZ264

  • CATCH MY HEART
  • CATCH MY HEART
  • CATCH MY HEART
  • CATCH MY HEART

ข้อมูลสินค้า

CATCH MY HEART

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2012
สี
Red
อ้างอิง
GZ264