A LA FOLIE

GZ281

  • A LA FOLIE
  • A LA FOLIE
  • A LA FOLIE
  • A LA FOLIE
  • A LA FOLIE
  • A LA FOLIE

ข้อมูลสินค้า

A LA FOLIE

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2013
สี
White
อ้างอิง
GZ281