BLOSSOMING LOVE

GZ290

  • BLOSSOMING LOVE
  • BLOSSOMING LOVE
  • BLOSSOMING LOVE
  • BLOSSOMING LOVE
  • BLOSSOMING LOVE
  • BLOSSOMING LOVE

ข้อมูลสินค้า

BLOSSOMING LOVE

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
2014
สี
White
อ้างอิง
GZ290