SPOSA

SAK129

  • SPOSA
  • SPOSA
  • SPOSA
  • SPOSA

ข้อมูลสินค้า

SPOSA

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ผ้าหนัง
ตัวจักรกล
อัตโนมัติ
การทำงาน
ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
Year
1997
อ้างอิง
SAK129