SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19

SUJZ102

  • SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19
  • SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19
  • SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19
  • SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19

ข้อมูลสินค้า

SWATCH SHAKE THE WORLD - No 19

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
Year
2006
สี
Blue
อ้างอิง
SUJZ102