A WAY TO THE STAR

LB161

  • A WAY TO THE STAR
  • A WAY TO THE STAR
  • A WAY TO THE STAR
  • A WAY TO THE STAR

ข้อมูลสินค้า

A WAY TO THE STAR

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนังเทียม
Case Width
25.00 mm
Case Height
31.40 mm
Case Thickness
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
Year
2003
อ้างอิง
LB161