COMME JE VEUX

LK186P

  • COMME JE VEUX
  • COMME JE VEUX
  • COMME JE VEUX
  • COMME JE VEUX

ข้อมูลสินค้า

COMME JE VEUX

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
Year
2000
อ้างอิง
LK186P