VIDA CIRCULAR

LK244G

  • VIDA CIRCULAR
  • VIDA CIRCULAR
  • VIDA CIRCULAR
  • VIDA CIRCULAR
  • VIDA CIRCULAR
  • VIDA CIRCULAR

ข้อมูลสินค้า

VIDA CIRCULAR

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
??????????? (??????????)
Case Width
25.00 mm
Case Height
31.40 mm
Case Thickness
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
Year
2004
อ้างอิง
LK244G