LADY ABRICOT

LO104

  • LADY ABRICOT
  • LADY ABRICOT
  • LADY ABRICOT
  • LADY ABRICOT

ข้อมูลสินค้า

LADY ABRICOT

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
Year
2012
สี
Orange
อ้างอิง
LO104