RED LACQUERED

SUOR101

  • RED LACQUERED

ข้อมูลสินค้า

RED LACQUERED

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
Year
2012
สี
Red
อ้างอิง
SUOR101