RUBINE REBEL

SUOR704

  • RUBINE REBEL

ข้อมูลสินค้า

RUBINE REBEL

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
การทำงาน
วัน/วันที่
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
Year
2012
สี
Pink
อ้างอิง
SUOR704