SKIN GHOST

SFM129

  • SKIN GHOST
  • SKIN GHOST
  • SKIN GHOST
  • SKIN GHOST

ข้อมูลสินค้า

SKIN GHOST

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
Year
2014
สี
Grey
อ้างอิง
SFM129