ZAO- DIE ANOTHER DAY

SFK327G

  • ZAO- DIE ANOTHER DAY
  • ZAO- DIE ANOTHER DAY
  • ZAO- DIE ANOTHER DAY
  • ZAO- DIE ANOTHER DAY

ข้อมูลสินค้า

ZAO- DIE ANOTHER DAY

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
Year
2008
สี
Grey