KALINKA - MALINKA

SZS07

KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA

ข้อมูลสินค้า

KALINKA - MALINKA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
Year
2013
อ้างอิง
SZS07
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA
KALINKA - MALINKA