PORTHOLE

YGS771G

PORTHOLE

ข้อมูลสินค้า

PORTHOLE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
วัน/วันที่
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
Year
2014
อ้างอิง
YGS771G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้