Olaf Hajek

Olaf Hajek, resimlerinde her zaman renkli, genellikle gerçeküstü ve biraz da dengesiz bir dünya oluşturmak için çok çeşitli kaynaklardan yararlanarak, hayal gücü ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi sorguluyor.