Skip to main content

Fun Scuba

Set the Time

Set the Time

ضبط الوقت لضبط الوقت، اسحب التاج إلى الوضعية 2. أدر التاج ببطء لتصحيح الدقائق. أدره بسرعة لتصحيح الساعات. بعد الانتهاء من إعادة الضبط، اضغط على التاج ليعود إلى الوراء.