Privacy Policy

1. Πολιτική Απορρήτου

1.1 Η Swatch Ltd., Jakob Stämpflistrasse 95, 2504 Biel / Bienne, Switzerland, (“Swatch”, «Εμείς», «Εμάς» «Δικό μας») αντιμετωπίζει την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των προσωπικών πληροφοριών σας πολύ σοβαρά. Η παρούσα πολιτική, περιλαμβανομένων και των όρων χρήσης, ορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα λαμβάνουμε όταν κάνετε χρήση αυτού του ιστότοπου («ο Ιστότοπος») και επεξηγεί τα cookies που χρησιμοποιούμε. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται οι σχετικές πληροφορίες. Διαβάστε προσεκτικά όσα αναφέρονται παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο που θα τα διαχειριστούμε και τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies.

2. Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς

2.1 Ενδέχεται να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με εσάς:

2.1.1 Πληροφορίες που μας παρέχετε όταν συμπληρώνετε έντυπα στον Ιστότοπο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή σας για χρήση του Ιστότοπου, τη συνδρομή σας στις υπηρεσίες μας, την ανάρτηση υλικού ή την υποβολή αίτησης για συμπληρωματικές υπηρεσίες. Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμό ή σε προώθηση προϊόντων υπό τη χορηγία μας ή όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα σε σχέση με τον Ιστότοπο.

2.1.2 Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να τηρήσουμε αρχείο σχετικά με αυτή την επικοινωνία.

2.1.3 Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, μολονότι δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε.

2.1.4 Στοιχεία για τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων κίνησης, δεδομένων τοποθεσίας, ιστολογίων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, είτε αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τους δικούς μας σκοπούς είτε για άλλο λόγο, καθώς και στοιχεία για τις πηγές στις οποίες έχετε πρόσβαση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα που αφορά τα cookies.

3. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

3.1 Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να διαβιβαστούν και αποθηκευτούν σε τοποθεσία στην Ελβετία (τοποθεσία διακομιστή) ή σε άλλη τοποθεσία εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

3.2 Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Σε περίπτωση που σας έχουμε δώσει (ή έχετε επιλέξει) κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας παρακαλούμε να μην ανταλλάσσετε κωδικούς πρόσβασης με άλλα πρόσωπα.

3.3 Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Μολονότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων σας που διαβιβάζονται στον Ιστότοπο. Κάθε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και δυνατότητες ασφαλείας για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 

4. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

4.1 Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που τηρούνται για εσάς για τους εξής λόγους:

4.1.1 Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο του Ιστότοπου παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.

4.1.2 Για να σας παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μας ζητάτε ή που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που έχετε συναινέσει να σας ενημερώνουμε για τέτοιους σκοπούς.

4.1.3 Για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μας.

4.1.4 Για να σας επιτρέπουμε να συμμετέχετε σε διαδραστικές δυνατότητες της υπηρεσίας μας, όταν επιλέγετε να το πράξετε.

4.1.5 Για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας.

4.1.6 Για να δημιουργήσουμε και διαχειριστούμε τον προσωπικό λογαριασμό σας στην [Swatch].

4.1.7 Για να ενημερώνουμε τους νικητές σε διαγωνισμούς που διεξήχθησαν online.

4.1.8 Για να δοκιμάζουμε και βελτιώνουμε τα συστήματά μας, μέσω των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες μας.

4.1.9 Για να αποτρέπουμε καταχρηστική ή ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών μας.

4.1.10 Για να σας στέλνουμε ερωτηματολόγια σχετικά με το αν είστε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας (που εκτελούνται από την [COMPANY NAME SHORT] ή από τρίτους εκ μέρους μας), για προϊόντα και για τη γενική εμπειρία σας σε σχέση με την [COMPANY NAME SHORT].

4.2 Εάν είστε υφιστάμενος πελάτης, θα επικοινωνούμε μαζί σας με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ., e-mail, SMS, APP) ή ταχυδρομικώς μόνο με πληροφορίες σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που σας παρείχαμε σε προηγούμενη πώληση προς εσάς.

4.3 Εάν είστε νέος πελάτης, και σε περιπτώσεις όπου επιτρέπουμε σε εξουσιοδοτημένους τρίτους να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας, θα επικοινωνούμε μαζί σας (είτε εμείς είτε οι τρίτοι) με ηλεκτρονικά μέσα ή ταχυδρομικώς μόνο αν έχετε συναινέσει προς τούτο.

4.4 Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με τον τρόπο αυτό ή να παρέχουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για σκοπούς εμπορικής προώθησης, σημειώστε το σχετικό τετραγωνίδιο στο έντυπο με το οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα σας (το έντυπο παραγγελίας) ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω [EMAIL ADDRESS/CONTACT FORM URL][A1] .

4.5 Ενδέχεται να ανταλλάσουμε δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα, συλλογικά στατιστικά στοιχεία ή δημογραφικές πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή με τους εμπορικούς συνεργάτες μας, διαφημιστές ή άλλα τρίτα πρόσωπα για ερευνητικούς σκοπούς.

4.6 Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς, ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, οι οποίες δε σας ταυτοποιούν. Γενικότερα, οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω «δεδομένων κίνησης». Ενδέχεται να συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τέτοιες πληροφορίες αυτόματα κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, μπορεί να συλλέγουμε τη διαδικτυακή σας διεύθυνση (IP), το όνομα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής σας, πληροφορίες περιήγησης και το όνομα τομέα της ιστοσελίδας αναφοράς. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα μοτίβα κίνησης πελατών και τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές όμως δεν περιέχουν στοιχεία που να σας ταυτοποιούν. Χρησιμοποιούνται για να αναλύουμε και βελτιώνουμε τον Ιστότοπο και να παρέχουμε στους πελάτες μας μια ικανοποιητική διαδικτυακή εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και πότε θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα που αφορά τα cookies.

5. Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας

5.1 Ενδέχεται να γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας, δηλαδή στις θυγατρικές μας ή στη μητρική μας εταιρεία και τις θυγατρικές της, που μπορεί να είναι εγκατεστημένες εντός ή εκτός του ΕΟΧ.

5.2 Ενδέχεται να γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους στις εξής περιπτώσεις:

5.2.1 Σε τρίτους που μας βοηθούν για τη διαχείριση του Ιστότοπου (όπως οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου) ή για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε. Αυτοί οι τρίτοι πρέπει να παρέχουν ανά πάσα στιγμή τα ίδια επίπεδα ασφάλειας με αυτά που παρέχει η [COMPANY NAME SHORT] όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία.

5.2.2 Σε περίπτωση που πωλήσουμε ή αγοράσουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά στοιχεία, οπότε ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον υποψήφιο πωλητή ή αγοραστή αυτής της επιχείρησης ή των περιουσιακών στοιχείων.

5.2.3 Για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών για λογαριασμό μας. Στα παραδείγματα συμπεριλαμβάνεται η εκπλήρωση παραγγελιών, η παράδοση πακέτων, η επεξεργασία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών, η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών[A2] , η αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή email, η διαγραφή επαναλαμβανόμενων πληροφοριών από καταλόγους πελατών, η ανάλυση δεδομένων, η παροχή βοήθειας στην εμπορική διάθεση, η διενέργεια έρευνας σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, η παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης και η παροχή αποτελεσμάτων έρευνας και συνδέσμων σε ιστότοπους (συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων και συνδέσμων επί πληρωμή). Οι τρίτοι μπορεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των λειτουργιών τους, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Επίσης, πρέπει να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και κατ΄ εφαρμογή των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων.

5.2.4 Σε περίπτωση που τρίτος αγοράσει τη [COMPANY NAME SHORT] ή ουσιωδώς όλα τα περιουσιακά της στοιχεία ή οποιοδήποτε μέλος του ομίλου μας, οπότε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για τους πελάτες της θα αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

5.2.5 Σε περίπτωση που υποχρεούμαστε να γνωστοποιήσουμε ή να ανταλλάξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους συμμόρφωσης με οποιαδήποτε νόμιμη υποχρέωση, ή για να εκτελέσουμε ή εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης και άλλες συμφωνίες μας, ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της [COMPANY NAME SHORT] ή οποιουδήποτε μέλους του ομίλου μας, τους πελάτες μας ή τρίτους. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και η ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από απάτη και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.

6. Τα δικαιώματά σας

6.1 Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συναίνεση που έχετε δώσει για την επεξεργασία των δεδομένων σας, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία της ανάκλησης, αποστέλλοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική επιστολή ή κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο πλαίσιο στα έντυπα που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των δεδομένων σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας έχουν τεθεί σε επεξεργασία και για ποιο σκοπό. Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των δεδομένων σας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιεσδήποτε απορίες που μπορεί να έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Swatch Ltd. Jakob Stämpflistr. 95, 2504 Biel/Bienne, Switzerland ή μέσω του https://www.swatch.com/services/contact/.

6.2 Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να συναινέσετε στη χρησιμοποίηση ορισμένων cookies από εμάς. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα που αφορά τα cookies.

6.3 Ο Ιστότοπος μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να περιέχει συνδέσμους από και προς τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας, διαφημιστών και συνδεδεμένων εταιρειών. Σημειωτέον ότι, εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, οι ιστότοποι αυτοί έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και επομένως δεν αναλαμβάνουμε ούτε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις πολιτικές αυτές. Ελέγξτε τις πολιτικές αυτές πριν υποβάλλετε οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

7. Cookies και κατασκοπευτικό λογισμικό (Spyware)

7.1 Χρήση cookies και κατασκοπευτικό λογισμικό (Spyware)

7.1.1 Δε χρησιμοποιούμε ποτέ, ούτε εγκαθιστούμε κατασκοπευτικό λογισμικό στον υπολογιστή σας, ούτε χρησιμοποιούμε κατασκοπευτικό λογισμικό για να ανακτήσουμε πληροφορίες από τον υπολογιστή σας.

7.1.2 Όπως συμβαίνει με πολλούς ιστότοπους, χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία είναι αρχεία που τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από τον περιηγητή σας και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών σχετικά με εσάς.

7.1.3 Οι περισσότεροι περιηγητές αποδέχονται cookies αυτόματα, αλλά σας επιτρέπουν να τα απενεργοποιήσετε. Στο μενού βοηθείας (help menu) των περισσοτέρων περιηγητών υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς να αποτρέψετε τον περιηγητή σας από το να αποδέχεται νέα cookies, πώς να ενεργοποιήσετε τον περιηγητή σας να σας ενημερώνει όταν λαμβάνει ένα νέο cookie και πώς να απενεργοποιήσετε γενικώς όλα τα cookies. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε cookies που έχετε ήδη αποδεχθεί, εφόσον το επιθυμείτε.

7.1.4 Σας συμβουλεύουμε να αφήσετε τα cookies εν λειτουργία, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία σε σχέση με τον Ιστότοπο. Εάν ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μη δέχεται κανένα cookie (συμπεριλαμβανομένων των απολύτως αναγκαίων cookies), ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του Ιστότοπου.

7.1.5 Έχουμε θέσει ορισμένα cookies στον υπολογιστή σας και σας συμβουλεύουμε να συμφωνήσετε με τη χρήση τους. Εάν δεν συμφωνείτε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, αλλά ορισμένα μέρη αυτού μπορεί να μη λειτουργούν ή να μη λειτουργούν κανονικά.

7.2 Χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies:

7.2.1 Απολύτως αναγκαία cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστότοπου και για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, cookies που σας επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές του Ιστότοπου.

7.2.2 Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που κάνετε στον Ιστότοπο, όπως το όνομα του χρήστη, τη γλώσσα ή τη γεωγραφική θέση σας. Με τον τρόπο αυτό, μας δίνετε η δυνατότητα να εξατομικεύουμε την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.

7.2.3 Cookies απόδοσης. Αυτά είναι «αναλυτικά» cookies που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο οι επισκέπτες, για παράδειγμα, να υπολογίζουμε τον αριθμό των επισκεπτών και να γνωρίζουμε πώς κινούνται οι επισκέπτες μέσα στον Ιστότοπο. Καταγράφουν την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, τις σελίδες που επισκέπτεστε και τους συνδέσμους που ακολουθήσατε. Αυτά τα cookies δε συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας του Ιστότοπου.

7.3.2(i) Βασιζόμαστε στο προϊόν Google Analytics, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google, Inc. («Google»), για την ανάλυση της χρήσης του Ιστότοπου. Οι πληροφορίες που παράγει το Google Analytics υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Google και θα διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από την Google στους διακομιστές της στις ΗΠΑ. Πριν από τη διαβίβαση, θα ανωνυμοποιούνται, αφαιρώντας το τελευταίο octet από τη διαδικτυακή σας διεύθυνση (IP). Στη συνέχεια, η Google θα τις επεξεργαστεί για λογαριασμό μας προκειμένου να αξιολογήσει τη χρήση του Ιστότοπου από εσάς, να συντάξει εκθέσεις για τη δραστηριότητα του Ιστότοπου και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google δεν θα συνδέσει τη διαδικτυακή σας διεύθυνση (IP) με οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που τηρεί η Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση cookies για τους παραπάνω σκοπούς, ρυθμίζοντας αντίστοιχα τον περιηγητή σας. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του Ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη συλλογή των δεδομένων χρήσης σας (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής σας διεύθυνσης) και την επεξεργασία αυτών, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση του πρόσθετου για τον συγκεκριμένο περιηγητή διαδικτύου στο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας από την Google, ανατρέξτε στο http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

7.2.3(ii) Σε επισκέπτες που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπό μας από την ηπειρωτική Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας - ΛΔΚ), μπορεί να χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Site Monitor που παρέχει η Miaozhen Ltd., Beijing, ΛΔΚ, αντί για το Google Analytics, για τους ίδιους σκοπούς και με τους ίδιους περιορισμούς, αλλά με διακομιστές στην ΛΔΚ. Για να εξαιρεθείτε από τη χρήση του Site Monitor στον περιηγητή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://i.miaozhen.com/cookie_opt.html.

7.2.4 Cookies κοινωνικής δικτύωσης. Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να ανταλλάσετε περιεχόμενο του Ιστότοπου με πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram). Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτά τα cookies, επειδή αυτά εγκαθίστανται από τις ίδιες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

7.2.5 Διαφημιστικά cookies. Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε ιστότοπους τρίτων με βάση τις προτιμήσεις σας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως αυτές εκδηλώνονται κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies δε συλλέγουν πληροφορίες που σας ταυτοποιούν. Όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες.

7.2.5(i) Στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε διαφημίσεις βασιζόμενες στα ενδιαφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας της επαναστόχευσης ή του επαναληπτικού μάρκετινγκ που παρέχουν τρίτοι («Τρίτοι Πάροχοι»), όπως οι:

  • Criteo SA, Paris, France, www.criteo.com («Criteo»),
  • DoubleClick, a division of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, www.doubleclickbygoogle.com («DoubleClick»), και
  • Google Analytics Advertising Features, a service of Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
  • Instagram LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA

με σκοπό την ανάλυση της περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας. Βάσει αυτής της διαδικασίας, μπορούμε να σας προσεγγίζουμε με εξατομικευμένες διαφημίσεις. Για τον σκοπό αυτό, αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας, ούτε οι Τρίτοι Πάροχοι ούτε η [COMPANY NAME SHORT] συλλέγουν οποιαδήποτε εξατομικευμένα δεδομένα. Συλλέγονται μόνο ανώνυμα δεδομένα. Η χρήση της εν λόγω τεχνολογίας συμμορφώνεται πλήρως με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Χάρη σε αυτά τα δεδομένα μπορούμε, για παράδειγμα, να σας προσεγγίσουμε με διαφημίσεις σε ιστότοπους τρίτων, οι οποίες είναι εξατομικευμένες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας στα προϊόντα μας. Για παράδειγμα, μετά από την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας, και αφού έχετε ήδη εκδηλώσει την προτίμησή σας σε κάποια συγκεκριμένη σειρά προϊόντων, η τεχνολογία αυτή μπορεί σε μεταγενέστερο χρόνο να σας προβάλλει περισσότερες πληροφορίες υπό μορφή διαφήμισης ενώ περιηγείστε σε άλλον ιστότοπο. Μοναδικός σκοπός της τεχνολογίας αυτής είναι να προσαρμοστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι διαθέσιμες πληροφορίες στις προτιμήσεις σας και να καταστεί η διαδικτυακή εμπειρία σας όσο το δυνατόν πιο ενημερωτική. Μπορείτε, ωστόσο, να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να μην αποθηκεύει τέτοια cookies και να διαγράφει τα ήδη αποθηκευμένα cookies. Μπορείτε να βρείτε τις λειτουργίες εξαιρέσεως (opt-out) των Τρίτων Παρόχων στους ακόλουθους συνδέσμους:

7.2.5(ii) Ανώνυμα δεδομένα που συγκεντρώνονται χρησιμοποιώντας το Google Analytics Advertising Features μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αναφορών  δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων, καθώς και για τη δημιουργία αναφορών προβολών στο Δίκτυο εμφάνισης Google.

8. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

8.1 Οποιεσδήποτε μελλοντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και, κατά περίπτωση, θα ενημερώνεστε με email.

9. Επικοινωνία

9.1 Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας  [EMAIL ADDRESS/CONTRACT FORM URL[A4] ]